Service by

Home Journal Issues Guide for Authors Editorial Board About Journal Aims & Scope


Original Research Open Access


HEALTH LOCUS OF CONTROL PERCEPTION OF ADOLESCENTS, AND ITS EFFECTS ON THEIR HEALTH BEHAVIOURS

Ruhi Selçuk TABAK*, Kadriye AKKÖSE.

Abstract
Main objective of this study is to investigate the relationships between health locus of control perceptions and health behaviours of adolescents as well as the effectiveness of lectures on health locus of control to them. The subjects of our study are 192 students in 6 groups of the 9. Grade students of a high school. Three groups of 108 students were randomly selected as the experiment group who were subjected to 4 class-hours specific lectures on health locus of control. The rest 84 students constituted the control group. A 34-item questionnaire for health behaviours and the Multidimensional Health Locus of Control Scale (MHLOC), were filled by the students before and after the lectures. The lectures on health locus of control increased the perception of internal health locus of control of adolescents while decreasing chance health locus of control. The differences between experiment and control groups in this aspect were found to be statistically significant. Internal health locus of control is the main source for the increase of responsibility and management of individuals on their health. The relations that were detected between students’ health behaviours and information solicitation and their perceptions of health locus of control showed that the students with higher internal health locus of control are more eager to be responsible and active for their health, especially, for the health behaviours such as physical exercise, smoking, tooth-brushing, medical check-ups so on.

Key words: Adolescent, Health, Locus of Control, BehaviourERGENLERİN SAĞLIK DENETİM ODAĞI ALGILAMA DÜZEYLERİ VE SAĞLIK DAVRANIŞLARINA ETKİLERİ

Özet
Bu çalışmanın temel amacı, ergenlerin sağlık denetim odağı algılama düzeylerini, bu konuda ergenlere yapılacak eğitimin sağlık denetim odağı algılamalarına olan etkisini ve sağlık davranışlarına yansımasını belirlemektir. Araştırma lise 9. sınıfta 6 grupta yer alan 192 öğrenciyi kapsamaktadır. Üç grup (108 öğrenci) tesadüfi örnekleme ile müdahale grubu seçilmiş ve bu gruplara 4 ders saati sağlık denetim odağı konusunda ders anlatılmıştır. Kontrol grubu ise 84 öğrenciden oluşmaktadır. Sağlık davranışları ile ilgili 34 soruluk bir anket ve Çok Yönlü Sağlık Denetim Odağı Ölçeği (MHLOC), müdahale öncesinde ve sonrasında uygulandı. Sağlık Denetim Odağı konusunda yapılan eğitim öğrencileri iç sağlık denetim odağı algılarını yükseltmiş, şans ya da kaderci denetim odağı algısını azaltmıştır. Bu açıdan müdahale ve kontrol grupları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. İç sağlık denetim odağı bireylerin sağlıkları üzerindeki sorumluluk ve yönetme özelliklerinin temel kaynağıdır. Öğrencilerin sağlık davranışları ile sağlık bilgisi kazanma çabaları ve sağlık denetim odağı algıları arasında belirlenen ilişkiler iç sağlık denetim odağı algısı daha yüksek olan öğrencilerin sağlık konusunda daha fazla sorumluluk almaya istekli ve sağlık için, özellikle fiziksel egzersiz, sigara içme, diş fırçalama, tıbbi muayeneler gibi sağlık davranışları açısından daha aktif olduklarını göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Ergen, Sağlık, Denetim Odağı, Davranış


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Export to
Export to
Related Records
 Articles by Ruhi Selçuk TABAK*
Articles by Kadriye AKKÖSE
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 11580
Downloaded: 1570
Cited: 0


How to Cite this Article
Pubmed Style

TABAK RS, AKKOSE K. [HEALTH LOCUS OF CONTROL PERCEPTION OF ADOLESCENTS, AND ITS EFFECTS ON THEIR HEALTH BEHAVIOURS]. TAF Prev Med Bull. 2006; 5(2): 118-130. Turkish.


Web Style

TABAK RS, AKKOSE K. [HEALTH LOCUS OF CONTROL PERCEPTION OF ADOLESCENTS, AND ITS EFFECTS ON THEIR HEALTH BEHAVIOURS]. http://www.tafmed.org/?mno=98 [Access: February 22, 2018]. Turkish.


AMA (American Medical Association) Style

TABAK RS, AKKOSE K. [HEALTH LOCUS OF CONTROL PERCEPTION OF ADOLESCENTS, AND ITS EFFECTS ON THEIR HEALTH BEHAVIOURS]. TAF Prev Med Bull. 2006; 5(2): 118-130. Turkish.Vancouver/ICMJE Style

TABAK RS, AKKOSE K. [HEALTH LOCUS OF CONTROL PERCEPTION OF ADOLESCENTS, AND ITS EFFECTS ON THEIR HEALTH BEHAVIOURS]. TAF Prev Med Bull. (2006), [cited February 22, 2018]; 5(2): 118-130. Turkish.Harvard Style

TABAK, R. S. & AKKOSE, K. . (2006) [HEALTH LOCUS OF CONTROL PERCEPTION OF ADOLESCENTS, AND ITS EFFECTS ON THEIR HEALTH BEHAVIOURS]. TAF Prev Med Bull, 5 (2), 118-130. Turkish.Turabian Style

TABAK, Ruhi Selcuk, and Kadriye AKKOSE. 2006. [HEALTH LOCUS OF CONTROL PERCEPTION OF ADOLESCENTS, AND ITS EFFECTS ON THEIR HEALTH BEHAVIOURS]. TAF Preventive Medicine Bulletin, 5 (2), 118-130. Turkish.Chicago Style

TABAK, Ruhi Selcuk, and Kadriye AKKOSE. "[HEALTH LOCUS OF CONTROL PERCEPTION OF ADOLESCENTS, AND ITS EFFECTS ON THEIR HEALTH BEHAVIOURS]." TAF Preventive Medicine Bulletin 5 (2006), 118-130. Turkish.MLA (The Modern Language Association) Style

TABAK, Ruhi Selcuk, and Kadriye AKKOSE. "[HEALTH LOCUS OF CONTROL PERCEPTION OF ADOLESCENTS, AND ITS EFFECTS ON THEIR HEALTH BEHAVIOURS]." TAF Preventive Medicine Bulletin 5.2 (2006), 118-130. Print.Turkish.APA (American Psychological Association) Style

TABAK, R. S. & AKKOSE, K. . (2006) [HEALTH LOCUS OF CONTROL PERCEPTION OF ADOLESCENTS, AND ITS EFFECTS ON THEIR HEALTH BEHAVIOURS]. TAF Preventive Medicine Bulletin, 5 (2), 118-130. Turkish.AUTHOR LOGIN

REVIEWER LOGIN

Indexed In

EBSCOhost
ScopeMed
TÜBİTAK Turkish Medical Index
AkademikDizin
IndexScholar
Scopus
CAB Abstracts
Global Health Database
DOAJ
IndexCopernicus
Turk Medline (Pleksus)
Google Scholar
The articles in TAF Preventive Medicine Bulletin are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.