Service by

Home Journal Issues Guide for Authors Editorial Board About Journal Aims & Scope


Original Research Open Access


EVALUATION OF UNSAFE BIRTHS AND POSTPARTUM HOME CARE SERVICES

Filiz ERGİN*, Pelin BAŞAR, Banu KARAHASANOĞLU, Erdal BEŞER.

Abstract
Introduction: It is known that mother/child deaths can be prevented by having safe births and taking routine postnatal home care. The aim of this study is to evaluate safety of births and postnatal home care visits of mothers having 0-11 month babies in the Center of Aydın.
Methods: A cross-sectional design was used to study a group of 806 mothers. Multistage sampling method was used. Health stations was taken as cluster units. One rural-one urban health station from ten health-centers was selected by random sampling method. Safety of births, type of births, complications after births, home visits by health personel at postpartum period were asked.
Results: Unsafe births was 6,0% in Aydin. It was found that family income, mother?s age/occupation/educational level, social security, number of children, father?s occupation/educational level and household size, effects the safety of births. 59,9% of women were visited by widwives at the postpartum period and mean number of visits were 2,0 ±1,7. At this period 9,4% of women had complications, and these complications were two times greater at unsafe births.
Conclusion: Although Aydın is in the west part of Turkey, unsafe births and inadequate postpartum home visits are seen. In order to prevent these problems, health centers must take more active role.

Key words: Postnatal care, childbirth at home, postpartum periodGÜVENLİ OLMAYAN DOĞUMLAR VE DOĞUM SONRASI EVDE BAKIM HİZMETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Özet
Giriş: Doğumun sağlıklı koşullarda gerçekleştirilmesinin ve doğum sonu bakım hizmetlerinin düzenli olarak verilmesinin anne ve perinatal bebek ölümlerini azalttığı bilinmektedir. Bu çalışmanın amacı; Aydın İl Merkezindeki 0- 11 aylık bebeği olan annelerde doğum ve doğum sonrası evde bakım hizmetlerini değerlendirmektir.
Gereç-Yöntem: Araştırma kesitsel tipte olup 806 annede gerçekleştirilmiştir. Çok aşamalı örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Sağlık evleri küme olarak alınmıştır. Merkezdeki on sağlık ocağından bir kırsal-bir kentsel sağlık evi basit rastgele örneklem metoduyla seçilmiştir. Araştırmada, doğumun güvenli olup olmadığı, doğumun şekli, doğum sonrasındaki komplikasyonlar, doğum sonrası ilk altı hafta içinde sağlık personeli tarafından evde görülme durumu ve sıklığı sorgulanmıştır.
Bulgular: Aydın?da doğumların %6,0?ı sağlıksız koşullarda gerçekleşmiştir. Aylık gelir düzeyinin, kadının yaşının, mesleğinin, eğitim durumunun, sosyal güvencesinin, yaşayan çocuk sayısının, eşinin mesleğinin, eğitim durumunun ve evdeki kişi sayısının doğumun sağlıklı koşullarda yapılmasını etkilediği tespit edilmiştir. Lohusalık dönemi boyunca kadınların %59,9?u evde ebe tarafından ziyaret edilmiş, ortalama ziyaret sayısı 2,0 ±1,7 olarak saptanmıştır. Bu süre içinde annelerin % 9,4?ünde herhangi bir komplikasyon meydana gelmiş, sağlıksız koşullarda yapılan doğumlarda bu komplikasyonlar yaklaşık iki kat fazla görülmüştür.
Sonuç: Aydın, ülkenin batısında bir il olmasına rağmen, ilde güvenli olmayan doğumlar ve yetersiz lohusalık izlemleri görülmektedir. Bu sorunların önlenmesi için sağlık ocaklarının daha aktif hale getirilmesi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Doğum sonrası bakım, evde doğum, doğum sonrası dönem


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Export to
Export to
Related Records
 Articles by Filiz ERGİN*
Articles by Pelin BAŞAR
Articles by Banu KARAHASANOĞLU
Articles by Erdal BEŞER
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 13821
Downloaded: 1347
Cited: 0


How to Cite this Article
Pubmed Style

ERGIN F, BASAR P, KARAHASANOGLU B, BESER E. [EVALUATION OF UNSAFE BIRTHS AND POSTPARTUM HOME CARE SERVICES]. TAF Prev Med Bull. 2005; 4(6): 321-329. Turkish.


Web Style

ERGIN F, BASAR P, KARAHASANOGLU B, BESER E. [EVALUATION OF UNSAFE BIRTHS AND POSTPARTUM HOME CARE SERVICES]. http://www.tafmed.org/?mno=93 [Access: February 22, 2018]. Turkish.


AMA (American Medical Association) Style

ERGIN F, BASAR P, KARAHASANOGLU B, BESER E. [EVALUATION OF UNSAFE BIRTHS AND POSTPARTUM HOME CARE SERVICES]. TAF Prev Med Bull. 2005; 4(6): 321-329. Turkish.Vancouver/ICMJE Style

ERGIN F, BASAR P, KARAHASANOGLU B, BESER E. [EVALUATION OF UNSAFE BIRTHS AND POSTPARTUM HOME CARE SERVICES]. TAF Prev Med Bull. (2005), [cited February 22, 2018]; 4(6): 321-329. Turkish.Harvard Style

ERGIN, F. ., BASAR, P. ., KARAHASANOGLU, B. . & BESER, E. . (2005) [EVALUATION OF UNSAFE BIRTHS AND POSTPARTUM HOME CARE SERVICES]. TAF Prev Med Bull, 4 (6), 321-329. Turkish.Turabian Style

ERGIN, Filiz , Pelin BASAR, Banu KARAHASANOGLU, and Erdal BESER. 2005. [EVALUATION OF UNSAFE BIRTHS AND POSTPARTUM HOME CARE SERVICES]. TAF Preventive Medicine Bulletin, 4 (6), 321-329. Turkish.Chicago Style

ERGIN, Filiz , Pelin BASAR, Banu KARAHASANOGLU, and Erdal BESER. "[EVALUATION OF UNSAFE BIRTHS AND POSTPARTUM HOME CARE SERVICES]." TAF Preventive Medicine Bulletin 4 (2005), 321-329. Turkish.MLA (The Modern Language Association) Style

ERGIN, Filiz , Pelin BASAR, Banu KARAHASANOGLU, and Erdal BESER. "[EVALUATION OF UNSAFE BIRTHS AND POSTPARTUM HOME CARE SERVICES]." TAF Preventive Medicine Bulletin 4.6 (2005), 321-329. Print.Turkish.APA (American Psychological Association) Style

ERGIN, F. ., BASAR, P. ., KARAHASANOGLU, B. . & BESER, E. . (2005) [EVALUATION OF UNSAFE BIRTHS AND POSTPARTUM HOME CARE SERVICES]. TAF Preventive Medicine Bulletin, 4 (6), 321-329. Turkish.AUTHOR LOGIN

REVIEWER LOGIN

Indexed In

EBSCOhost
ScopeMed
TÜBİTAK Turkish Medical Index
AkademikDizin
IndexScholar
Scopus
CAB Abstracts
Global Health Database
DOAJ
IndexCopernicus
Turk Medline (Pleksus)
Google Scholar
The articles in TAF Preventive Medicine Bulletin are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.