Service by

Home Journal Issues Guide for Authors Editorial Board About Journal Aims & Scope


Review Article Open Access


The Use of Ozone Gas for Medical Purposes

Mehmet Özler, Şükrü Öter, Ahmet Korkmaz.

Cited by (2)

Abstract
Ozone (O<sub>3</sub>) is a colorless and sharp odorous natural gas that is composed of three oxygen atoms. Ozone, that is toxic and pollutant near earth’s surface, it is vital in stratosphere by absorbing harmful ultraviolet radiation. Although initial years after being discovered it was used for disinfection, studies conducted have come into question for medical usage of ozone. Ozone therapy may be summarized as administering a particular amount of ozone/oxygen mixture into body cavities or circulation. Ozone/oxygen gas mixture can be applied via intravenous, intramuscular, intraarticular, intrapleural, intrarectal and intradiscal as well as topically. Most frequent ozone administration is major autohemotherapy. In this method, 50-270 ml blood of patient is taken into a special bottle and after contacting with ozone/oxygen mixture for a particular duration, it is re-infused. During this period, hydrogen peroxide produced by oxidative stress and lipid oxidations mediates the biological effects of ozone therapy by acting as a second messenger. Repetition of ozone administration creates resistance against oxidative stress via inducing antioxidative system. Moreover, levels of several cytokine are increased depending on the fatty acid oxidation in cell membranes. Ozone therapy is used as an adjuvant therapeutic modality in the pathophysiological conditions where severe inflammatory processes and immune activation are involved. Some of the examples are wound healing, age-dependent macular degeneration, ischemic and infectious disorders.

Key words: Ozone, ozone therapy, lipid peroxidationOzon Gazının Tıbbi Amaçlı Kullanılması

Özet
Ozon (O<sub>3</sub>) üç oksijen atomundan oluşan renksiz, keskin kokulu doğal bir gazdır. Yer yüzeyi yakınlarında toksik ve kirletici olan ozon, stratosfer tabakasında zararlı ultraviyole ışınları süzücü rolüyle hayati önem taşır. Keşfinden sonraki ilk yıllarda dezenfeksiyon amacıyla kullanılırken yıllar içerisinde yapılan çalışmalar medikal kullanımını gündeme getirmiştir. Ozon tedavisi belirli bir miktarda ozon/oksijen karışımının vücut boşluklarına ya da dolaşım sistemine uygulanması olarak özetlenebilir. Ozon/oksijen gaz karışımı intravenöz, intramuskuler, intraartiküler, intraplevral, intrarektal ve intradiskal uygulanabildiği gibi topikal de uygulanabilir. En yaygın ozon uygulanma şekli majör otohemoterapidir. Bu yöntemde hastadan özel bir şişe içerisine alınan 50–270 ml kan ozon/oksijen karışımı ile belirli bir süre temas ettirilir ve daha sonra tekrar vücuda geri verilir (reinfüzyon). Ozon uygulaması esnasında oksidatif stres ve lipid oksidayonu sonucu oluşan hidrojen peroksit ikincil haberci gibi davranarak ozon tedavisinin biyolojik etkilerine aracılık eder. Tekrarlayan ozon uygulamaları sonucunda antioksidan sistem uyarılarak oksidatif strese karşı direnç gelişir. Ayrıca hücre membranında bulunan yağ asitlerinin oksidasyonuna bağlı olarak çeşitli sitokin düzeyleri de artar. Ozon tedavisi özellikle inflamatuar sürecin yoğun olarak yaşandığı ve immün sistemin ön planda yer aldığı fizyopatolojik durumlarda yardımcı tedavi yöntemi olarak kullanılmaktadır. Bu durumlardan bazıları yara iyileşmesi, yaşa bağlı makuler dejenerasyon, iskemik ve infeksiyöz hastalıklardır.

Anahtar Kelimeler: Ozon, ozon tedavisi, lipid peroksidasyonu


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Export to
Export to
Related Records
 Articles by Mehmet Özler
Articles by Şükrü Öter
Articles by Ahmet Korkmaz
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 6139
Downloaded: 1110
Cited: 2


This Article Cited By the following articles

Protective effect of intraperitoneal ozone application in experimental ovarian ischemia/reperfusion injury
Journal of Pediatric Surgery 2012; 47(9): 1730-1734.

1
 
Similarities and differences of hyperbaric oxygen and medical ozone applications
Free Radical Research 2011; 45(11-12): 1267-1278.

2
 

How to Cite this Article
Pubmed Style

Ozler M, Oter S, Korkmaz A. [The Use of Ozone Gas for Medical Purposes]. TAF Prev Med Bull. 2009; 8(1): 69-74. Turkish.


Web Style

Ozler M, Oter S, Korkmaz A. [The Use of Ozone Gas for Medical Purposes]. http://www.tafmed.org/?mno=567 [Access: February 22, 2018]. Turkish.


AMA (American Medical Association) Style

Ozler M, Oter S, Korkmaz A. [The Use of Ozone Gas for Medical Purposes]. TAF Prev Med Bull. 2009; 8(1): 69-74. Turkish.Vancouver/ICMJE Style

Ozler M, Oter S, Korkmaz A. [The Use of Ozone Gas for Medical Purposes]. TAF Prev Med Bull. (2009), [cited February 22, 2018]; 8(1): 69-74. Turkish.Harvard Style

Ozler, M., Oter, S. & Korkmaz, A. (2009) [The Use of Ozone Gas for Medical Purposes]. TAF Prev Med Bull, 8 (1), 69-74. Turkish.Turabian Style

Ozler, Mehmet, Sukru Oter, and Ahmet Korkmaz. 2009. [The Use of Ozone Gas for Medical Purposes]. TAF Preventive Medicine Bulletin, 8 (1), 69-74. Turkish.Chicago Style

Ozler, Mehmet, Sukru Oter, and Ahmet Korkmaz. "[The Use of Ozone Gas for Medical Purposes]." TAF Preventive Medicine Bulletin 8 (2009), 69-74. Turkish.MLA (The Modern Language Association) Style

Ozler, Mehmet, Sukru Oter, and Ahmet Korkmaz. "[The Use of Ozone Gas for Medical Purposes]." TAF Preventive Medicine Bulletin 8.1 (2009), 69-74. Print.Turkish.APA (American Psychological Association) Style

Ozler, M., Oter, S. & Korkmaz, A. (2009) [The Use of Ozone Gas for Medical Purposes]. TAF Preventive Medicine Bulletin, 8 (1), 69-74. Turkish.AUTHOR LOGIN

REVIEWER LOGIN

Indexed In

EBSCOhost
ScopeMed
TÜBİTAK Turkish Medical Index
AkademikDizin
IndexScholar
Scopus
CAB Abstracts
Global Health Database
DOAJ
IndexCopernicus
Turk Medline (Pleksus)
Google Scholar
The articles in TAF Preventive Medicine Bulletin are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.