Service by

Home Journal Issues Guide for Authors Editorial Board About Journal Aims & Scope


Original Research Open Access


The Relationship between Osteoporotic Fractures and Parity and Fertile Period

Ersin Odabaşı, Mustafa Turan, Serkan Bilgiç, Mustafa Kutlu.

Cited by (1)

Abstract
AIM: There are numerous studies in the literature investigated the relationship between osteoporotic fractures and reproductive history however, its effect is not clear. The data on osteoporotic fracture in relation to reproductive history were very limited in Turkey. We aimed to define the relationship between osteoporotic fractures and parity and fertile period by examining our outpatient clinic data retrospectively.
METHODS: Records of 455 osteoporotic women, admitted to outpatient clinic within last 10 years, were included in the study. The patients were divided into two groups according to the existence of osteoporotic fracture then these two groups were compared in terms of number of parities and fertile period.
RESULTS: Only statistically significant difference between the two groups was observed in number of parities. This significant difference in number of parities was only valid for five and more parities. The fertile period was similar in both groups.
CONCLUSIONS: Having more than five parities seem to increase the risk of osteoporotic fracture in our study population.

Key words: Osteoporosis, fracture, parity, menarch, fertile periodOsteoporotik Kırıkların Doğum Sayısı ve Fertil Dönem Süresi ile İlişkisi

Özet
AMAÇ: Reprodüktif döneme ait özelliklerin osteoporoz ve kırıkla ilişkisine dair birçok çalışma yapılmış, ancak net olarak bir sonuca ulaşılamamıştır. Bu konu ile ilgili Türk kadınına ait bilgiler ise oldukça kısıtlıdır. Bu çalışmada poliklinik verileri temelinde osteoporozlu kadınlarda doğum sayısı ve fertil dönem süresinin osteoporotik kırıklarla ilişkisinin olup olmadığını retrospektif olarakortaya koymayı amaçladık.
YÖNTEM: Son on yıl içinde polikliniğine başvuran osteoporozlu kadınlar arasından 455 osteoporozlu kadın hasta çalışmaya dahil edildi. Hastalar, osteoporoza bağlı kırığa sahip olmaları yönü ile iki gruba ayrılarak, doğum sayısı ve fertil dönem süresi yönü ile incelendi.
BULGULAR: İki grup arasında sadece doğum sayısı yönü ile fark mevcuttu. Doğum sayısı, kırıklı hastalarda anlamlı olarak yüksek tespit edildi. Bu anlamlılık sadece 5 ve üzeri doğumlar için söz konusu idi. Fertil dönem süresi yönü ile iki grup arasında anlamlı fark yoktu.
SONUÇ: Mevcut bulgular temelinde, çalışma populasyonumuzda 5 ve üzeri doğum yapmanın kırık riskini artırdığı ileri sürülebilir.

Anahtar Kelimeler: Osteoporoz, kırık, doğum, menarş, fertil dönem


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Export to
Export to
Related Records
 Articles by Ersin Odabaşı
Articles by Mustafa Turan
Articles by Serkan Bilgiç
Articles by Mustafa Kutlu
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 5077
Downloaded: 929
Cited: 1


This Article Cited By the following articles

Postmenopozal Kadınlarda Osteoporoz Sıklığı ve FRAXTM Skalası Kullanılarak 10 Yıllık Kırık Riskinin Hesaplanması
Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi 2012; 58(2): 126-135.

1
 

How to Cite this Article
Pubmed Style

Odabasi E, Turan M, Bilgic S, Kutlu M. [The Relationship between Osteoporotic Fractures and Parity and Fertile Period]. TAF Prev Med Bull. 2009; 8(1): 1-4. Turkish.


Web Style

Odabasi E, Turan M, Bilgic S, Kutlu M. [The Relationship between Osteoporotic Fractures and Parity and Fertile Period]. http://www.tafmed.org/?mno=532 [Access: February 22, 2018]. Turkish.


AMA (American Medical Association) Style

Odabasi E, Turan M, Bilgic S, Kutlu M. [The Relationship between Osteoporotic Fractures and Parity and Fertile Period]. TAF Prev Med Bull. 2009; 8(1): 1-4. Turkish.Vancouver/ICMJE Style

Odabasi E, Turan M, Bilgic S, Kutlu M. [The Relationship between Osteoporotic Fractures and Parity and Fertile Period]. TAF Prev Med Bull. (2009), [cited February 22, 2018]; 8(1): 1-4. Turkish.Harvard Style

Odabasi, E., Turan, M., Bilgic, S. & Kutlu, M. (2009) [The Relationship between Osteoporotic Fractures and Parity and Fertile Period]. TAF Prev Med Bull, 8 (1), 1-4. Turkish.Turabian Style

Odabasi, Ersin, Mustafa Turan, Serkan Bilgic, and Mustafa Kutlu. 2009. [The Relationship between Osteoporotic Fractures and Parity and Fertile Period]. TAF Preventive Medicine Bulletin, 8 (1), 1-4. Turkish.Chicago Style

Odabasi, Ersin, Mustafa Turan, Serkan Bilgic, and Mustafa Kutlu. "[The Relationship between Osteoporotic Fractures and Parity and Fertile Period]." TAF Preventive Medicine Bulletin 8 (2009), 1-4. Turkish.MLA (The Modern Language Association) Style

Odabasi, Ersin, Mustafa Turan, Serkan Bilgic, and Mustafa Kutlu. "[The Relationship between Osteoporotic Fractures and Parity and Fertile Period]." TAF Preventive Medicine Bulletin 8.1 (2009), 1-4. Print.Turkish.APA (American Psychological Association) Style

Odabasi, E., Turan, M., Bilgic, S. & Kutlu, M. (2009) [The Relationship between Osteoporotic Fractures and Parity and Fertile Period]. TAF Preventive Medicine Bulletin, 8 (1), 1-4. Turkish.AUTHOR LOGIN

REVIEWER LOGIN

Indexed In

EBSCOhost
ScopeMed
TÜBİTAK Turkish Medical Index
AkademikDizin
IndexScholar
Scopus
CAB Abstracts
Global Health Database
DOAJ
IndexCopernicus
Turk Medline (Pleksus)
Google Scholar
The articles in TAF Preventive Medicine Bulletin are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.