Service by

Home Journal Issues Guide for Authors Editorial Board About Journal Aims & Scope


Review Article Open Access


One of the Major Problems in Tuberculosis Control: Adherence to Therapy

Belgüzar Kara.

Abstract
Abstract: Although tuberculosis (TB) is a preventable and curable disease, approximately one third of the world’s population is infected with the TB bacillus. Tuberculosis is a major public health problem in especially developing countries. Nonadherence to TB therapy regimes is common, as treatment is difficult and requires long courses of multiple antibiotics. It is estimated that the rate of nonadherence to TB treatment ranges from 20 to 80%. Nonadherence to TB treatment is the most serious barrier in disease control because incomplete treatment may result in prolonged infectiousness, drug resistance, relapse and death. However, handling the factors affecting adherence to treatment for the patients may increase the efficiency of the treatment and help to reach better health outcomes. This article reviews evidence regarding adherence to TB treatment in patients and affecting factors and makes recommendations for health care professionals.

Key words: Tuberculosis, therapy, adherenceTüberküloz Kontrolünde Başlıca Sorunlardan Biri: Tedaviye Uyum

Özet
Tüberküloz (TB) önlenebilen ve tedavi edilebilen bir hastalık olmasına karşın, dünya nüfusunun yaklaşık üçte biri TB basili ile enfektedir. TB, özellikle gelişmekte olan ülkelerde önemli bir halk sağlığı sorunudur. Tedavinin güç olması ve birçok antibiyotiğin uzun süre kullanılması nedeniyle TB tedavi programına uyumsuzluk yaygındır. TB tedavisine uyumsuzluk sıklığının %20 ile %80 aralığında yer aldığı tahmin edilmektedir. TB tedavisine uyumsuzluk, hastalığın kontrolünde en ciddi engeldir. Çünkü tamamlanmayan tedavi enfeksiyon sürecinin uzamasına, ilaç direncine, hastalığın tekrarına ve ölüme yol açabilmektedir. Bununla birlikte, hastaların tedaviye uyumunu etkileyen faktörlerin ele alınması, tedavinin etkinliğini artırabilir ve daha iyi sağlık sonuçlarına ulaşmaya yardım edebilir. Bu derlemede, hastalarda TB tedavisine uyum ve etkileyen faktörlerle ilgili kanıtlar gözden geçirilmekte ve sağlık personellerine önerilerde bulunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Tüberküloz, tedavi, uyum


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Export to
Export to
Related Records
 Articles by Belgüzar Kara
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 5070
Downloaded: 1010
Cited: 0


How to Cite this Article
Pubmed Style

Belguzar|Kara. [One of the Major Problems in Tuberculosis Control: Adherence to Therapy]. TAF Prev Med Bull. 2009; 8(1): 75-82. Turkish.


Web Style

Belguzar|Kara. [One of the Major Problems in Tuberculosis Control: Adherence to Therapy]. http://www.tafmed.org/?mno=525 [Access: February 22, 2018]. Turkish.


AMA (American Medical Association) Style

Belguzar|Kara. [One of the Major Problems in Tuberculosis Control: Adherence to Therapy]. TAF Prev Med Bull. 2009; 8(1): 75-82. Turkish.Vancouver/ICMJE Style

Belguzar|Kara. [One of the Major Problems in Tuberculosis Control: Adherence to Therapy]. TAF Prev Med Bull. (2009), [cited February 22, 2018]; 8(1): 75-82. Turkish.Harvard Style

Belguzar|Kara (2009) [One of the Major Problems in Tuberculosis Control: Adherence to Therapy]. TAF Prev Med Bull, 8 (1), 75-82. Turkish.Turabian Style

Belguzar|Kara. 2009. [One of the Major Problems in Tuberculosis Control: Adherence to Therapy]. TAF Preventive Medicine Bulletin, 8 (1), 75-82. Turkish.Chicago Style

Belguzar|Kara. "[One of the Major Problems in Tuberculosis Control: Adherence to Therapy]." TAF Preventive Medicine Bulletin 8 (2009), 75-82. Turkish.MLA (The Modern Language Association) Style

Belguzar|Kara. "[One of the Major Problems in Tuberculosis Control: Adherence to Therapy]." TAF Preventive Medicine Bulletin 8.1 (2009), 75-82. Print.Turkish.APA (American Psychological Association) Style

Belguzar|Kara (2009) [One of the Major Problems in Tuberculosis Control: Adherence to Therapy]. TAF Preventive Medicine Bulletin, 8 (1), 75-82. Turkish.AUTHOR LOGIN

REVIEWER LOGIN

Indexed In

EBSCOhost
ScopeMed
TÜBİTAK Turkish Medical Index
AkademikDizin
IndexScholar
Scopus
CAB Abstracts
Global Health Database
DOAJ
IndexCopernicus
Turk Medline (Pleksus)
Google Scholar
The articles in TAF Preventive Medicine Bulletin are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.