Service by

Home Journal Issues Guide for Authors Editorial Board About Journal Aims & Scope


Review Article Open Access


Cleansing and Disinfection in the Food Industry

Ruhtan Başkaya, Alper Karagöz, Yaşar Keskin.

Abstract
In the applications of industrial hygiene, it is of utmost importance to define the potential risk factors in the business enterprise in question, to pay sufficient consideration to those factors, and to spend every effort for their checking and elimination. In that sense, cleansing and disinfection applications have a basic importance. Food hygiene covers all the efforts spent in order to ensure the proper conditions for the production of healthy food at every stage of the production process, extending from the farm to the table. Cleansing is the removal of the dirt or food leftovers found on the tools and equipment contacting food, and preventing their conversion into a convenient millieu for the reproduction of microorganisms. Cleansing is the process of removing not only the visible dirts and leftovers, but also a large part of the visible microorganisms. Disinfection is applied after cleansing; it is the process of disintegration of microorganisms which can cause contamination, or reduction of those microorganisms to minimum levels so that they can not create any harmful effects.

Key words: Cleansing, disinfection, disinfectant, hygiene, food industryGıda Sanayinde Temizlik ve Dezenfeksiyon

Özet
Endüstriyel hijyen uygulamalarında işletmedeki olası tehlike faktörlerinin tanımlanması, bunlara gerekli önemin verilmesi, kontrolleri ve giderilmeleri yönünde yeterli çabanın gösterilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu noktada esası, temizlik ve dezenfeksiyon uygulamaları oluşturur. Gıda hijyeni, sağlıklı gıda üretimi amacıyla çiftlikten sofraya kadar her aşamada uygun koşulların temini için yapılan tüm çalışmaları içermektedir. Temizlik, gıda ile temas eden alet-ekipmanlarda bulunan kir veya gıda artıklarının uzaklaştırılması ve bunların mikroorganizmalar için gelişme ortamına dönüşmesinin engellenmesidir. Temizlik işlemi ile gözle görülen kir ve artıkların yanı sıra, gözle görülemeyen mikroorganizmaların önemli bir kısmının da uzaklaştırılması söz konusudur. Dezenfeksiyon, temizlik aşamasını takiben yapılan, ortamda bulunan kontaminasyon kaynağı olabilecek mikroorganizmaların yıkımlanması ya da zararlı etki meydana getirmeyecek en düşük düzeye indirgenmesi işlemidir.

Anahtar Kelimeler: Temizlik, Dezenfeksiyon, Dezenfektan, Hijyen, Gıda Endüstrisi


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Export to
Export to
Related Records
 Articles by Ruhtan Başkaya
Articles by Alper Karagöz
Articles by Yaşar Keskin
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 5554
Downloaded: 984
Cited: 0


How to Cite this Article
Pubmed Style

Baskaya R, Karagoz A, Keskin Y. [Cleansing and Disinfection in the Food Industry]. TAF Prev Med Bull. 2009; 8(1): 93-106. Turkish.


Web Style

Baskaya R, Karagoz A, Keskin Y. [Cleansing and Disinfection in the Food Industry]. http://www.tafmed.org/?mno=495 [Access: February 22, 2018]. Turkish.


AMA (American Medical Association) Style

Baskaya R, Karagoz A, Keskin Y. [Cleansing and Disinfection in the Food Industry]. TAF Prev Med Bull. 2009; 8(1): 93-106. Turkish.Vancouver/ICMJE Style

Baskaya R, Karagoz A, Keskin Y. [Cleansing and Disinfection in the Food Industry]. TAF Prev Med Bull. (2009), [cited February 22, 2018]; 8(1): 93-106. Turkish.Harvard Style

Baskaya, R., Karagoz, A. & Keskin, Y. (2009) [Cleansing and Disinfection in the Food Industry]. TAF Prev Med Bull, 8 (1), 93-106. Turkish.Turabian Style

Baskaya, Ruhtan, Alper Karagoz, and Yasar Keskin. 2009. [Cleansing and Disinfection in the Food Industry]. TAF Preventive Medicine Bulletin, 8 (1), 93-106. Turkish.Chicago Style

Baskaya, Ruhtan, Alper Karagoz, and Yasar Keskin. "[Cleansing and Disinfection in the Food Industry]." TAF Preventive Medicine Bulletin 8 (2009), 93-106. Turkish.MLA (The Modern Language Association) Style

Baskaya, Ruhtan, Alper Karagoz, and Yasar Keskin. "[Cleansing and Disinfection in the Food Industry]." TAF Preventive Medicine Bulletin 8.1 (2009), 93-106. Print.Turkish.APA (American Psychological Association) Style

Baskaya, R., Karagoz, A. & Keskin, Y. (2009) [Cleansing and Disinfection in the Food Industry]. TAF Preventive Medicine Bulletin, 8 (1), 93-106. Turkish.AUTHOR LOGIN

REVIEWER LOGIN

Indexed In

EBSCOhost
ScopeMed
TÜBİTAK Turkish Medical Index
AkademikDizin
IndexScholar
Scopus
CAB Abstracts
Global Health Database
DOAJ
IndexCopernicus
Turk Medline (Pleksus)
Google Scholar
The articles in TAF Preventive Medicine Bulletin are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.