Service by

Home Journal Issues Guide for Authors Editorial Board About Journal Aims & Scope


Review Article 


A Problem that is not Considering in Health Workers: Healthy Work Environment

Serap Parlar.

Abstract
There are directly relation between health and work life. Work environments have various health and security dangers. This dangers are contain job diseases and work accidents that can directly effect individual’s health. All health professionalls come face to face with biological, chemical, physical, environmental, psycho-social and biomechanic risks in hospital environment. Therefore; the basic aim should be, making appropriate practice setting, removing possibilities of some hazards, regulating work hours, obtaining suitable work arrangements according to pysical features and the material that used, getting of adaptation of the work and the persons people who used.

Key words: Work environment, Health staff, Hospital ergonomySağlık Çalışanlarında Göz Ardı Edilen Bir Durum: Sağlıklı Çalışma Ortamı

Özet
İş yaşamı ile sağlık arasında doğrudan bir ilişki vardır. Çalışma ortamları çeşitli sağlık ve güvenlik tehlikelerini barındırmaktadır. Bu tehlikeler bireyin sağlığını doğrudan etkileyebilecek meslek hastalıkları ve iş kazalarını içermektedir. Tüm sağlık personeli hastane ortamında biyolojik, kimyasal, fiziksel, çevresel, psiko-sosyal ve biyomekanik risklerle karşı karşıyadır. Bu nedenle çalışma ortamının sağlık koşullarına uygun hale getirilmesi, bir takım tehlike olasılıklarının ortadan kaldırılması, çalışma saatlerinin düzenlenmesi, fizyolojik özelliklere uygun çalışma düzeni, kullanılan araç ve gerecin işe ve kullanan kişiye uyumunun sağlanması temel amaç olmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Çalışma ortamı, Sağlık personeli, Hastane ergonomisi


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Export to
Export to
Related Records
 Articles by Serap Parlar
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 18539
Downloaded: 3112
Cited: 0


How to Cite this Article
Pubmed Style

Serap|Parlar. [A Problem that is not Considering in Health Workers: Healthy Work Environment]. TAF Prev Med Bull. 2008; 7(6): 547-554. Turkish.


Web Style

Serap|Parlar. [A Problem that is not Considering in Health Workers: Healthy Work Environment]. http://www.tafmed.org/?mno=462 [Access: March 19, 2018]. Turkish.


AMA (American Medical Association) Style

Serap|Parlar. [A Problem that is not Considering in Health Workers: Healthy Work Environment]. TAF Prev Med Bull. 2008; 7(6): 547-554. Turkish.Vancouver/ICMJE Style

Serap|Parlar. [A Problem that is not Considering in Health Workers: Healthy Work Environment]. TAF Prev Med Bull. (2008), [cited March 19, 2018]; 7(6): 547-554. Turkish.Harvard Style

Serap|Parlar (2008) [A Problem that is not Considering in Health Workers: Healthy Work Environment]. TAF Prev Med Bull, 7 (6), 547-554. Turkish.Turabian Style

Serap|Parlar. 2008. [A Problem that is not Considering in Health Workers: Healthy Work Environment]. TAF Preventive Medicine Bulletin, 7 (6), 547-554. Turkish.Chicago Style

Serap|Parlar. "[A Problem that is not Considering in Health Workers: Healthy Work Environment]." TAF Preventive Medicine Bulletin 7 (2008), 547-554. Turkish.MLA (The Modern Language Association) Style

Serap|Parlar. "[A Problem that is not Considering in Health Workers: Healthy Work Environment]." TAF Preventive Medicine Bulletin 7.6 (2008), 547-554. Print.Turkish.APA (American Psychological Association) Style

Serap|Parlar (2008) [A Problem that is not Considering in Health Workers: Healthy Work Environment]. TAF Preventive Medicine Bulletin, 7 (6), 547-554. Turkish.AUTHOR LOGIN

REVIEWER LOGIN

Indexed In

EBSCOhost
ScopeMed
TÜBİTAK Turkish Medical Index
AkademikDizin
IndexScholar
Scopus
CAB Abstracts
Global Health Database
DOAJ
IndexCopernicus
Turk Medline (Pleksus)
Google Scholar
The articles in TAF Preventive Medicine Bulletin are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.