Service by

Home Journal Issues Guide for Authors Editorial Board About Journal Aims & Scope


Review Article Open Access


An Important Chemical Weapon Group: Nerve Agents

Hakan Yaren*, Levent Kenar, Turan Karayılanoğlu.

Abstract
As a result of developing modern chemistry, nerve agents, which are one of the most important group of efficient chemical warfare agents, were developed just before Second World War. They generate toxic and clinical effects via inhibiting acetylcholinesterase irreversibly and causing excessive amounts of acetylcholine at cholinergic synapses in the body. Clinical symptoms are occurred as a result of affected muscarinic (stimulation of secretuar glands, miosis, breathing problems etc.), nicotinic (stimulation of skeletal muscles, paralyse, tremors etc.) and central nerve system (convulsions, loss of consciousness, coma etc.) areas. In case of a nerve agent exposure, treatment includes the steps of ventilation, decontamination, antidotal treatment (atropine, oximes, diazepam and pyridostigmine bromide) and supportive theraphy. Because of arising possibility of using chemical warfare agents due to current conjuncture of the world, medical staff should know about nerve agents, their effects and how to treat the casualties exposured to nerve agents.

Key words: Chemical weapons, nerve agents, oxime, treatmentÖnemli Bir Kimyasal Silah Grubu: Sinir Ajanları

Özet
Modern kimyanın gelişimi sonucunda ortaya çıkan etkin kimyasal silahların en önemli gruplarından bir tanesini oluşturan ve II. Dünya savaşı öncesi geliştirilen sinir ajanları, toksik ve klinik etkilerini kolinerjik kavşaklarda bulunan asetilkolinesteraz enzimini geri dönüşümsüz olarak inhibe ederek ve asetilkolinin aşırı miktarda birikimine neden olarak gerçekleştirirler. Klinik belirtiler; muskarinik (sekretuar bezlerin stimulasyonu, miyozis, solunum sıkıntısı vb), nikotinik (iskelet kaslarında aşırı stimülasyon, tremor flask paralizi vb.) ve santral sinir sistemi (konvülziyonlar, bilinç kaybı, koma vb.) alanlarının etkilenimi ile oluşur. Sinir ajanı maruziyetinde tedavi yaklaşımı; solunum desteği, dekontaminasyon, antidot tedavisi (atropin, oksim, diazepam, pridostigmin bromür) ve destek tedavisi aşamalarını içerir. Dünyanın mevcut konjonktürüne bağlı olarak artan kimyasal ajan kullanımı olasılığı nedeniyle, sağlık personelinin sinir ajanları, etkileri ve maruz kalmış yaralıların tedavisi hakkında bilgi sahibi olması bir gereklilik haline gelmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kimyasal silahlar, sinir ajanları, oksim, tedavi


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Export to
Export to
Related Records
 Articles by Hakan Yaren*
Articles by Levent Kenar
Articles by Turan Karayılanoğlu
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 8503
Downloaded: 1036
Cited: 0


How to Cite this Article
Pubmed Style

Yaren H, Kenar L, Karayilanoglu T. [An Important Chemical Weapon Group: Nerve Agents]. TAF Prev Med Bull. 2007; 6(6): 491-500. Turkish.


Web Style

Yaren H, Kenar L, Karayilanoglu T. [An Important Chemical Weapon Group: Nerve Agents]. http://www.tafmed.org/?mno=326 [Access: February 22, 2018]. Turkish.


AMA (American Medical Association) Style

Yaren H, Kenar L, Karayilanoglu T. [An Important Chemical Weapon Group: Nerve Agents]. TAF Prev Med Bull. 2007; 6(6): 491-500. Turkish.Vancouver/ICMJE Style

Yaren H, Kenar L, Karayilanoglu T. [An Important Chemical Weapon Group: Nerve Agents]. TAF Prev Med Bull. (2007), [cited February 22, 2018]; 6(6): 491-500. Turkish.Harvard Style

Yaren, H., Kenar, L. & Karayilanoglu, T. (2007) [An Important Chemical Weapon Group: Nerve Agents]. TAF Prev Med Bull, 6 (6), 491-500. Turkish.Turabian Style

Yaren, Hakan, Levent Kenar, and Turan Karayilanoglu. 2007. [An Important Chemical Weapon Group: Nerve Agents]. TAF Preventive Medicine Bulletin, 6 (6), 491-500. Turkish.Chicago Style

Yaren, Hakan, Levent Kenar, and Turan Karayilanoglu. "[An Important Chemical Weapon Group: Nerve Agents]." TAF Preventive Medicine Bulletin 6 (2007), 491-500. Turkish.MLA (The Modern Language Association) Style

Yaren, Hakan, Levent Kenar, and Turan Karayilanoglu. "[An Important Chemical Weapon Group: Nerve Agents]." TAF Preventive Medicine Bulletin 6.6 (2007), 491-500. Print.Turkish.APA (American Psychological Association) Style

Yaren, H., Kenar, L. & Karayilanoglu, T. (2007) [An Important Chemical Weapon Group: Nerve Agents]. TAF Preventive Medicine Bulletin, 6 (6), 491-500. Turkish.AUTHOR LOGIN

REVIEWER LOGIN

Indexed In

EBSCOhost
ScopeMed
TÜBİTAK Turkish Medical Index
AkademikDizin
IndexScholar
Scopus
CAB Abstracts
Global Health Database
DOAJ
IndexCopernicus
Turk Medline (Pleksus)
Google Scholar
The articles in TAF Preventive Medicine Bulletin are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.