Service by

Home Journal Issues Guide for Authors Editorial Board About Journal Aims & Scope


Original Research Open Access


Evaluation of Healthy Lifestyle Behaviors in Health Care Workers

Meltem Yalçınkaya, Fadime Gök Özer*, Ayla Yavuz Karamanoğlu.

Cited by (1)

Abstract
This research was conducted as a descriptive study for the purpose of determining the healthy lifestyle behaviors of health care workers employed at university and state hospitals in Afyon and Denizli. There were 1779 health care personnel in the sample who were employed at university and state hospitals in Afyon and Denizli. It was planned conducted the research on the entire population however some health care workers did not want to participate a total of 316 health care workers were included in the study sample. Data were collected between 15 June-15 Agust 2006 using a demografik questionnaire form and the Healthy Lifestyle Behaviors Scale. In the evaluation data gained, Number-percentage calculations, t-test, One Way ANOVA, Kruskal-Wallis and Mann-Whitney U tests were used. This study was determined that 84.5% of the health care workers were nurses, 55.7% were in the 20-30 year old age group, 75.0% were married, 39.2% worked on surgical units, 69.6% ate regular meals, only 22.8% were interested in sports, 61.1% did not smoke cigarettes. A statistically significant difference was found health care workers between for age group, gender, educational level, years of employment, hospital unit where they worked, status of eating regular meals, status of being interested in sports, use of alcohol, hospital where employed and the health care workers' healthy lifestyle behaviors (p<0.05). For development health care behaviors lifestyle the main factor which is avoid risk behavior life. Healt care workers must play an important role on the issue.

Key words: Health Care Worker, Healthy Lifestyle BehaviorSağlık Çalışanlarında Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Değerlendirilmesi

Özet
Bu çalışma, Afyon ve Denizli il merkezindeki Üniversite ve devlet hastanelerinde görev yapan sağlık çalışanlarının, sağlıklı yaşam davranışı biçimlerini belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Afyon ve Denizli ilindeki üniversite ve devlet hastanelerinde görev yapmakta olan 1779 sağlık çalışanı örnekleme alınmıştır. Evren üzerinde çalışılmış ancak çalışmaya katılmak istemeyen sağlık çalışanlarının olması nedeniyle 316 kişi örnekleme dahil edilmiştir. Veriler 15 Haziran -15 Ağustos 2006 tarihleri arasında demografik soru formu ve “Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği” ile toplanmıştır.Verilerin değerlendirmesinde, sayı-yüzdelik hesaplamaları, t- testi, tek yönlü varyans analizi, Kruskal-Wallis ve Mann-Whıtney-U testleri kullanılmıştır. Sağlık çalışanlarının %84,5’inin hemşire, % 55,7’sinin 20- 30 yaş grubunda, %75.0’inin evli, %39.2’sinin cerrahi birimlerde çalıştığı, %69.6’sının düzenli beslendiği, sadece %22.8’inin sporla ilgilendiği, % 61.1’inin sigara kullanmadıklarını ifade ettikleri saptanmıştır. Sağlık çalışanlarının yaş grupları, cinsiyetleri, öğrenim durumu, çalışma yılı, çalıştığı bölüm, düzenli beslenme durumu, sporla ilgilenme, sigara ve alkol kullanma durumu ve çalışılan hastane ile sağlıklı yaşam davranış biçimi arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur (p<0.05). Sağlıklıklı yaşam davranışlarını geliştirme konusunda en önemli faktör, riskli yaşam davranışlarından kaçınmak olup, bu konuda sağlık çalışanlarına büyük bir sorumluluk düşmektedir.

Anahtar Kelimeler: Sağlık Çalışanları, Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Export to
Export to
Related Records
 Articles by Meltem Yalçınkaya
Articles by Fadime Gök Özer*
Articles by Ayla Yavuz Karamanoğlu
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 26815
Downloaded: 4178
Cited: 1


This Article Cited By the following articles

Healthy Life-Style Promoting Behaviour in Turkish Women Aged 18-64
Asian Pacific Journal of Cancer Prevention 2012; 13(4): 1241-1245.

1
 

How to Cite this Article
Pubmed Style

Yalcinkaya M, Ozer FG, Karamanoglu AY. [Evaluation of Healthy Lifestyle Behaviors in Health Care Workers]. TAF Prev Med Bull. 2007; 6(6): 409-420. Turkish.


Web Style

Yalcinkaya M, Ozer FG, Karamanoglu AY. [Evaluation of Healthy Lifestyle Behaviors in Health Care Workers]. http://www.tafmed.org/?mno=318 [Access: February 22, 2018]. Turkish.


AMA (American Medical Association) Style

Yalcinkaya M, Ozer FG, Karamanoglu AY. [Evaluation of Healthy Lifestyle Behaviors in Health Care Workers]. TAF Prev Med Bull. 2007; 6(6): 409-420. Turkish.Vancouver/ICMJE Style

Yalcinkaya M, Ozer FG, Karamanoglu AY. [Evaluation of Healthy Lifestyle Behaviors in Health Care Workers]. TAF Prev Med Bull. (2007), [cited February 22, 2018]; 6(6): 409-420. Turkish.Harvard Style

Yalcinkaya, M., Ozer, F. G. & Karamanoglu, A. Y. (2007) [Evaluation of Healthy Lifestyle Behaviors in Health Care Workers]. TAF Prev Med Bull, 6 (6), 409-420. Turkish.Turabian Style

Yalcinkaya, Meltem, Fadime Gok Ozer, and Ayla Yavuz Karamanoglu. 2007. [Evaluation of Healthy Lifestyle Behaviors in Health Care Workers]. TAF Preventive Medicine Bulletin, 6 (6), 409-420. Turkish.Chicago Style

Yalcinkaya, Meltem, Fadime Gok Ozer, and Ayla Yavuz Karamanoglu. "[Evaluation of Healthy Lifestyle Behaviors in Health Care Workers]." TAF Preventive Medicine Bulletin 6 (2007), 409-420. Turkish.MLA (The Modern Language Association) Style

Yalcinkaya, Meltem, Fadime Gok Ozer, and Ayla Yavuz Karamanoglu. "[Evaluation of Healthy Lifestyle Behaviors in Health Care Workers]." TAF Preventive Medicine Bulletin 6.6 (2007), 409-420. Print.Turkish.APA (American Psychological Association) Style

Yalcinkaya, M., Ozer, F. G. & Karamanoglu, A. Y. (2007) [Evaluation of Healthy Lifestyle Behaviors in Health Care Workers]. TAF Preventive Medicine Bulletin, 6 (6), 409-420. Turkish.AUTHOR LOGIN

REVIEWER LOGIN

Indexed In

EBSCOhost
ScopeMed
TÜBİTAK Turkish Medical Index
AkademikDizin
IndexScholar
Scopus
CAB Abstracts
Global Health Database
DOAJ
IndexCopernicus
Turk Medline (Pleksus)
Google Scholar
The articles in TAF Preventive Medicine Bulletin are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.