Service by

Home Journal Issues Guide for Authors Editorial Board About Journal Aims & Scope


Original Research Open Access


Health Promoting Lifestyles Among Primary School Teachers Working in Edirne

Burcu Tokuç*, Ufuk Berberoğlu.

Abstract
To determine some socio-demographic characteristics and to evaluate daily life behaviors of the teachers who are working in Primary Schools in Edirne with Health Promotion Life Style Profile (HPLSP), was aimed in this study. This is a cross-sectional, descriptive study. A questionnaire which was prepared by the investigators and HPLSP was sent to all teachers working in 33 primary schools in Edirne. 410 teachers accepted to participate and completed the questionnaire. Data were evaluated by SPSS v 13.0. It was found that teachers participated in the study were generally at medium level at health promoting behaviors, and the highest mean score was nutrition and the lowest was exercise. The total health promoting behaviors score and inter personel relations score was significantly higher in females but exercise score was significantly higher in males. It was also found that the total score of health promoting behaviors, increased with age. For increasing and supporting health promoting behaviors of the teachers, health promotion lectures should be included in occupational education and in-service training programs, and health professionals always must be in relation with teachers.

Key words: Teacher, Primary school, healthy life style, health promoting behaviorEdirne Merkez İlçe İlköğretim Okullarında Çalışan Öğretmenlerde Sağlığı Geliştirici Davranışlar

Özet
Bu çalışmada, Edirne İli Merkez İlçe İlköğretim okullarında çalışan öğretmenlerin kimi sosyo-demografik özelliklerinin saptanması ve günlük yaşamlarındaki çeşitli davranışlarının Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği (Health Promotion Life-Style Profile) ile değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışma tanımlayıcı, kesitsel bir araştırmadır. Araştırmacılar tarafından hazırlanan bir anket formu ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği Edirne İli Merkez İlçede bulunan 33 İlköğretim Okulunda çalışan tüm öğretmenlere ulaştırılmıştır. 410 öğretmen çalışmaya katılmayı kabul ederek anket formundaki soruları yanıtlamıştır. Veriler SPSS Ver. 13.0 ile değerlendirilmiştir. Araştırmaya katılan öğretmenlerin, sağlığı geliştirici davranışlarının genel olarak iyi düzeyde olduğu, en yüksek puan ortalamasının beslenme, en düşük puan ortalamasının ise egzersiz alt grubunda olduğu, toplam ve kişiler arası destek puanlarının kadınlarda, egzersiz puanının erkeklerde anlamlı düzeyde yüksek olduğu, yaş arttıkça sağlığı geliştirici davranış puanlarının yükseldiği bulunmuştur. Öğretmenlerin, sağlığın geliştirilmesine yönelik bilgilerini artırmak amacıyla, mesleki eğitim süreçleri içinde sağlıkla ilgili derslerin bulunması, varolan sağlık bilgilerinin düzenli yapılacak hizmet içi eğitimlerle artırılarak, bunların doğru davranışlara dönüştürme ve iyi bir rol model olma çabalarının desteklenmeli ve sağlık personeli ile öğretmenlerin sürekli iletişim içinde olması sağlanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Öğretmen, İlköğretim Okulu, Sağlıklı yaşam biçimi, Sağlığı geliştirici davranış


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Export to
Export to
Related Records
 Articles by Burcu Tokuç*
Articles by Ufuk Berberoğlu
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 10875
Downloaded: 1463
Cited: 0


How to Cite this Article
Pubmed Style

Tokuc B, Berberoglu U. [Health Promoting Lifestyles Among Primary School Teachers Working in Edirne]. TAF Prev Med Bull. 2007; 6(6): 421-426. Turkish.


Web Style

Tokuc B, Berberoglu U. [Health Promoting Lifestyles Among Primary School Teachers Working in Edirne]. http://www.tafmed.org/?mno=317 [Access: February 22, 2018]. Turkish.


AMA (American Medical Association) Style

Tokuc B, Berberoglu U. [Health Promoting Lifestyles Among Primary School Teachers Working in Edirne]. TAF Prev Med Bull. 2007; 6(6): 421-426. Turkish.Vancouver/ICMJE Style

Tokuc B, Berberoglu U. [Health Promoting Lifestyles Among Primary School Teachers Working in Edirne]. TAF Prev Med Bull. (2007), [cited February 22, 2018]; 6(6): 421-426. Turkish.Harvard Style

Tokuc, B. & Berberoglu, U. (2007) [Health Promoting Lifestyles Among Primary School Teachers Working in Edirne]. TAF Prev Med Bull, 6 (6), 421-426. Turkish.Turabian Style

Tokuc, Burcu, and Ufuk Berberoglu. 2007. [Health Promoting Lifestyles Among Primary School Teachers Working in Edirne]. TAF Preventive Medicine Bulletin, 6 (6), 421-426. Turkish.Chicago Style

Tokuc, Burcu, and Ufuk Berberoglu. "[Health Promoting Lifestyles Among Primary School Teachers Working in Edirne]." TAF Preventive Medicine Bulletin 6 (2007), 421-426. Turkish.MLA (The Modern Language Association) Style

Tokuc, Burcu, and Ufuk Berberoglu. "[Health Promoting Lifestyles Among Primary School Teachers Working in Edirne]." TAF Preventive Medicine Bulletin 6.6 (2007), 421-426. Print.Turkish.APA (American Psychological Association) Style

Tokuc, B. & Berberoglu, U. (2007) [Health Promoting Lifestyles Among Primary School Teachers Working in Edirne]. TAF Preventive Medicine Bulletin, 6 (6), 421-426. Turkish.AUTHOR LOGIN

REVIEWER LOGIN

Indexed In

EBSCOhost
ScopeMed
TÜBİTAK Turkish Medical Index
AkademikDizin
IndexScholar
Scopus
CAB Abstracts
Global Health Database
DOAJ
IndexCopernicus
Turk Medline (Pleksus)
Google Scholar
The articles in TAF Preventive Medicine Bulletin are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.