Service by

Home Journal Issues Guide for Authors Editorial Board About Journal Aims & Scope


Original Research Open Access


The Effect of Gender on Health Related Attitudes and Behaviors

Gülbu Tanrıverdi*, Erol Bedir, Ümit Seviğ.

Abstract
This study was conducted to determine the effect of gender on health related behaviors and health attitudes. This research was a cross-sectional study’ s population of the research is formed by the 15 year old and over 221.557 individuals of the sample formula of the density, which the condition of the known of universe is used and universe is determined as 383. To increase the general ability of sample to universe the sample which determined with the formula is studied two times namely it’s studied with 766 individuals. In the statistical evaluation of the data; descriptive statistics, independent samples t test analyses and chi square test were used in the SPSS 10.0 program. According to the results of the research more female have used herbal treatment than male, believed in glance, didn’t want to take health care from opposite sex. It has been also reported that more male than female accepted organ transplantation.

Key words: Health behaviors, health attitude, gender, effect, ErzurumCinsiyetin Sağlıkla İlgili Bazı Davranış ve Görüşler Üzerindeki Etkisi

Özet
Bu araştırma, cinsiyetin sağlıkla ilgili bazı davranış ve görüşler üzerinde etkisini saptamak amacıyla kesitsel olarak Erzurum’da yapıldı. Araştırmanın evrenini 15 yaş ve üstü 221.557 birey oluşturdu. Örneklem seçiminde evrenin biliniyor olduğu durumlardaki sıklık formülü kullanıldı ve evren 383 olarak belirlendi. Örneklemin evrene genellenebilirliğini artırmak için olasılıksız örneklem yöntemiyle belirlenen 766 birey çalışmaya dahil edildi. Veriler literatür doğrultusunda araştırmacılar tarafından oluşturulan anket formu ile Kasım 2004-Mayıs 2005 tarihleri arasında toplandı. Anket formları uygulanmadan önce bireylerden sözlü onam alındı. Verilerin istatistiksel değerlendirilmesi SPSS 10.0 paket programında tanımlayıcı istatistik, bağımsız gruplarda t testi ve ki-kare testleri kullanılarak yapıldı. Araştırma sonuçlarına göre kadınların erkeklere göre hastalık durumunda bitki tedavisine daha çok başvurdukları, büyüye daha çok inandıkları, karşı cinsiyetteki sağlık çalışanından daha az hizmet almak istedikleri ve organ nakline daha az onay verdikleri belirlendi.

Anahtar Kelimeler: Sağlık davranışları, sağlık görüşleri, cinsiyet, etki, Erzurum


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Export to
Export to
Related Records
 Articles by Gülbu Tanrıverdi*
Articles by Erol Bedir
Articles by Ümit Seviğ
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 10805
Downloaded: 1578
Cited: 0


How to Cite this Article
Pubmed Style

Tanriverdi G, Bedir E, Sevig U. [The Effect of Gender on Health Related Attitudes and Behaviors]. TAF Prev Med Bull. 2007; 6(6): 435-440. Turkish.


Web Style

Tanriverdi G, Bedir E, Sevig U. [The Effect of Gender on Health Related Attitudes and Behaviors]. http://www.tafmed.org/?mno=304 [Access: February 22, 2018]. Turkish.


AMA (American Medical Association) Style

Tanriverdi G, Bedir E, Sevig U. [The Effect of Gender on Health Related Attitudes and Behaviors]. TAF Prev Med Bull. 2007; 6(6): 435-440. Turkish.Vancouver/ICMJE Style

Tanriverdi G, Bedir E, Sevig U. [The Effect of Gender on Health Related Attitudes and Behaviors]. TAF Prev Med Bull. (2007), [cited February 22, 2018]; 6(6): 435-440. Turkish.Harvard Style

Tanriverdi, G., Bedir, E. & Sevig, U. (2007) [The Effect of Gender on Health Related Attitudes and Behaviors]. TAF Prev Med Bull, 6 (6), 435-440. Turkish.Turabian Style

Tanriverdi, Gulbu, Erol Bedir, and Umit Sevig. 2007. [The Effect of Gender on Health Related Attitudes and Behaviors]. TAF Preventive Medicine Bulletin, 6 (6), 435-440. Turkish.Chicago Style

Tanriverdi, Gulbu, Erol Bedir, and Umit Sevig. "[The Effect of Gender on Health Related Attitudes and Behaviors]." TAF Preventive Medicine Bulletin 6 (2007), 435-440. Turkish.MLA (The Modern Language Association) Style

Tanriverdi, Gulbu, Erol Bedir, and Umit Sevig. "[The Effect of Gender on Health Related Attitudes and Behaviors]." TAF Preventive Medicine Bulletin 6.6 (2007), 435-440. Print.Turkish.APA (American Psychological Association) Style

Tanriverdi, G., Bedir, E. & Sevig, U. (2007) [The Effect of Gender on Health Related Attitudes and Behaviors]. TAF Preventive Medicine Bulletin, 6 (6), 435-440. Turkish.AUTHOR LOGIN

REVIEWER LOGIN

Indexed In

EBSCOhost
ScopeMed
TÜBİTAK Turkish Medical Index
AkademikDizin
IndexScholar
Scopus
CAB Abstracts
Global Health Database
DOAJ
IndexCopernicus
Turk Medline (Pleksus)
Google Scholar
The articles in TAF Preventive Medicine Bulletin are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.