Service by

Home Journal Issues Guide for Authors Editorial Board About Journal Aims & Scope


Original Research Open Access


İstanbul\'da İki Sağlık Ocağında Aşılamada Kaçırılmış Fırsatların Değerlendirilmesi

Ahmet Topuzoğlu*; M. Fatih Önsüz.

Abstract
Bu çalışma, İstanbul�da iki ayrı sağlık ocağındaki aşılama oranları ve kaçırılmış fırsatların miktarını saptamak, kaçırılmış fırsatların temel nedenleri hakkında genel bilgi edinebilmek ve iki sağlık ocağı arasında kaçırılmış fırsatlar açısından karşılaştırmalar yapmak amacıyla yapılmıştır. Tanımlayıcı tipteki bu araştırma, Ümraniye�deki Merkez ve İslambey sağlık ocaklarında, herhangi bir nedenle sağlık ocağına başvuran 0-59 aylık 268 çocukta, Nisan 2004 tarihinde, yüz yüze gözlem altında anket tekniği kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmada, Sağlık Bakanlığı�nın 7 soruluk Kaçırılmış Fırsatları Tanımlama Anketi kullanılmıştır. Araştırmaya katılan çocukların %47.8�i kız, %52.2�si erkekti. Çocukların büyük çoğunluğunun (%62.3) yaşı 0-11 ay arasında idi. Araştırmaya katılan çocukların 163�ü (%60.8) sağlık ocağına aşı yaptırmak için, 105�i (%39.2) ise aşı harici herhangi bir nedenle sağlık ocağına başvurmuştu. Çocukların %69.8�inin aşı kartı vardı ve yanındaydı. %27.6�sının ise aşı kartı vardı ancak yanında değildi, aşı kartı olmayan çocukların oranı ise %2.6 idi. Araştırmaya katılan çocuklardan, en az bir veya daha fazla kaçırılmış fırsatı bulunan çocuk oranı %13,4 iken, bu oran Merkez Sağlık Ocağı�nda %14,4, İslambey Sağlık Ocağı�nda ise %12.7 olarak bulunmuştur. Araştırmanın yapıldığı her iki sağlık ocağında da tam aşılılık oranları açısından GBP hedeflerine ulaşılamamıştır. GBP hedeflerine ulaşmak için hizmet alamayan popülasyona da ulaşmak için alan stratejileri uygulanmalıdır. Hizmet sunucuların eksik aşılılığı sorgulamamaları, sağlık ocağında her gün aşı yapılmıyor oluşu, yanlış kontraendikasyonlar aşılama fırsatlarının kaçırılmasında önde gelen nedenlerdir. Sağlık ocaklarında gözlenen aşı kaçırılmış fırsatlarının giderilmesi bir hizmet içi eğitim programı desteğini de gerektirmektedir.

Key words: birinci basamak sağlık hizmetleri, aşılama, kaçırılmış fırsatlarAssesment of Missed Opportunities in Vaccination in Two Primay Health Care Centers in Istanbul

Özet
The aim of the study was to observing missed opportunities in vaccination practice and determining to causes of missed opprtunities in two primary health care centers in Istanbul. Study design was descriptive. Study conducted in Umraniye Central Primary Health Care (PHC) unit and Islambey PHC unit. Children who aged between 0-59 months included to study, 268 children assessed in one week, with face to face interviewing method with their parents in health care center. Ministry of Health missed opportunities description questionnarie used in research. Children gender who participated to research were 47.8% girl, 52.2% boy. Most of the children age were between 0-11 months (60.8%). Mostly, reasons of attending to health care unit were vaccination (60.8%). Only 69.8% of the children had brought vaccination card to health care unit, %2.6 of children had not vaccination card. Meanwhile, overall missed opportunities to vaccinate occured 13.4%, 14.4% in Central PHC unit and 12.7% in Islambey PHC unit. Both of PHC units could had not reached to EPI aims. Outreach activities should imply for increasing vaccination coverage and reach to full vaccination coverage aims of EPI. Inaccurate vaccination status assesment, wrong contraendication decisions, particular vaccination days practices in PHC units were causes missed oportunities. Intervention to missed oportunities in vaccination practice should also include health personel training activities in PHC unit.

Anahtar Kelimeler: primary health care, vaccination, missed oportunities


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Export to
Export to
Related Records
 Articles by Ahmet Topuzoğlu*; M. Fatih Önsüz
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 8458
Downloaded: 952
Cited: 0


How to Cite this Article
Pubmed Style

Topuzoglu A, Onsuz MF. [İstanbul\'da İki Sağlık Ocağında Aşılamada Kaçırılmış Fırsatların Değerlendirilmesi]. TAF Prev Med Bull. 2007; 6(6): 401-408. Turkish.


Web Style

Topuzoglu A, Onsuz MF. [İstanbul\'da İki Sağlık Ocağında Aşılamada Kaçırılmış Fırsatların Değerlendirilmesi]. http://www.tafmed.org/?mno=297 [Access: February 22, 2018]. Turkish.


AMA (American Medical Association) Style

Topuzoglu A, Onsuz MF. [İstanbul\'da İki Sağlık Ocağında Aşılamada Kaçırılmış Fırsatların Değerlendirilmesi]. TAF Prev Med Bull. 2007; 6(6): 401-408. Turkish.Vancouver/ICMJE Style

Topuzoglu A, Onsuz MF. [İstanbul\'da İki Sağlık Ocağında Aşılamada Kaçırılmış Fırsatların Değerlendirilmesi]. TAF Prev Med Bull. (2007), [cited February 22, 2018]; 6(6): 401-408. Turkish.Harvard Style

Topuzoglu, A. & Onsuz, M. F. (2007) [İstanbul\'da İki Sağlık Ocağında Aşılamada Kaçırılmış Fırsatların Değerlendirilmesi]. TAF Prev Med Bull, 6 (6), 401-408. Turkish.Turabian Style

Topuzoglu, Ahmet, and M. Fatih Onsuz. 2007. [İstanbul\'da İki Sağlık Ocağında Aşılamada Kaçırılmış Fırsatların Değerlendirilmesi]. TAF Preventive Medicine Bulletin, 6 (6), 401-408. Turkish.Chicago Style

Topuzoglu, Ahmet, and M. Fatih Onsuz. "[İstanbul\'da İki Sağlık Ocağında Aşılamada Kaçırılmış Fırsatların Değerlendirilmesi]." TAF Preventive Medicine Bulletin 6 (2007), 401-408. Turkish.MLA (The Modern Language Association) Style

Topuzoglu, Ahmet, and M. Fatih Onsuz. "[İstanbul\'da İki Sağlık Ocağında Aşılamada Kaçırılmış Fırsatların Değerlendirilmesi]." TAF Preventive Medicine Bulletin 6.6 (2007), 401-408. Print.Turkish.APA (American Psychological Association) Style

Topuzoglu, A. & Onsuz, M. F. (2007) [İstanbul\'da İki Sağlık Ocağında Aşılamada Kaçırılmış Fırsatların Değerlendirilmesi]. TAF Preventive Medicine Bulletin, 6 (6), 401-408. Turkish.AUTHOR LOGIN

REVIEWER LOGIN

Indexed In

EBSCOhost
ScopeMed
TÜBİTAK Turkish Medical Index
AkademikDizin
IndexScholar
Scopus
CAB Abstracts
Global Health Database
DOAJ
IndexCopernicus
Turk Medline (Pleksus)
Google Scholar
The articles in TAF Preventive Medicine Bulletin are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.