Service by

Home Journal Issues Guide for Authors Editorial Board About Journal Aims & Scope


Original Research Open Access


Evaluation of Reports Required by the Statutes for Distribution of Monetary Donations and Allowances

Harun Tuğcu*, Mehmet Toygar, Ender Şenol, İ. Özgür Can, Mükerrem Safalı.

Abstract
Physicians have to write reports in accordance with the relevant laws, statutes and regulations when requested by the administrations for distribution of monetary donations and allowances. The Statutes for Distribution of Monetary Donations and Allowances show the conditions requiring monetary support, the people who need monetary donations and the types of making monetary donations in cases of disabilities and injuries. We retrospectively reviewed the reports written in accordance with the Statutes for Distribution of Monetary Donations and Allowances in the Department of Forensic Medicine of Gülhane Military Medical Academy between 1st January 2005 and 31st December 2006. There were 87 reports written in accordance with the Statutes for Distribution of Monetary Donations and Allowances. The mean age of the cases was 25.93 ±5.8 years (20-43 years). The most frequent condition requiring monetary support was gun shot wounds (42.6%). The most frequent location of the wounds was the head (31%) and there was an increase in the duration of work leave caused by disabilities (p<0.05). The aim of this study was to determine problems which physicians face when they write reports required by the Statutes for Distribution of Monetary Donations and Allowances and to underline the points concerning writing those reports based on the relevant laws.

Key words: Allowance, medical report, physician’s responsibilityNakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkındaki Yönetmeliğe Göre Düzenlenen Raporların İncelenmesi

Özet
Raporlar, hekimlerin mesleki uygulamalarında karşılaştıkları, sıklıkla idari veya tazminat ödenmesi amacı ile talep edilen, yasa, yönetmelik ve tüzüklere uygun olarak hazırlamak durumunda kaldıkları belgelerdir. Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkındaki Yönetmeliğe göre; yönetmelikte belirtilen koşullarda ve tanımlanan kişilere, sakatlık ve yaralanma hallerinde nakdi tazminat ödenme esaslarının ne şekilde olacağı belirlenmiştir. Çalışmada, Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Adli Tıp AD.nda, 1 Ocak 2005-31 Aralık 2006 tarihleri arasında, nakdi tazminat yönetmeliğine esas olarak düzenlenen raporlar retrospektif olarak incelendi. Nakdi tazminat yönetmeliğine esas olarak düzenlenen rapor sayısı 87 olup, olguların yaş ortalaması 25.93 ±5.8 (20-43) yıldır. Rapor istemine konu olan olay açısından değerlendirildiğinde, ateşli silah yaralanmaları % 42.6’lık oranla ilk sırada yer almaktadır. Yaralanmaların en sık % 31 oranında baş bölgesinde ve arıza niteliğinde olduğu tespit edilen yaralanmalarda iş ve güçten geri kalma sürelerinin artığı tespit edildi (p<0.05). Bu çalışmada, hekimin, nakdi tazminat ve aylık bağlanması hakkındaki yönetmeliğe göre hazırlamak durumunda kaldığı raporlarla ilgili olarak karşılaşılan sorunlar ile yasal mevzuat irdelenerek rapor hazırlanırken dikkat edilmesi gereken hususların vurgulanması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Tazminat, tıbbi rapor, hekimin sorumluluğu


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Export to
Export to
Related Records
 Articles by Harun Tuğcu*
Articles by Mehmet Toygar
Articles by Ender Şenol
Articles by İ. Özgür Can
Articles by Mükerrem Safalı
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 7373
Downloaded: 998
Cited: 0


How to Cite this Article
Pubmed Style

Tugcu H, Toygar M, Senol E, Can IO, Safali M. [Evaluation of Reports Required by the Statutes for Distribution of Monetary Donations and Allowances]. TAF Prev Med Bull. 2007; 6(6): 475-478. Turkish.


Web Style

Tugcu H, Toygar M, Senol E, Can IO, Safali M. [Evaluation of Reports Required by the Statutes for Distribution of Monetary Donations and Allowances]. http://www.tafmed.org/?mno=295 [Access: February 22, 2018]. Turkish.


AMA (American Medical Association) Style

Tugcu H, Toygar M, Senol E, Can IO, Safali M. [Evaluation of Reports Required by the Statutes for Distribution of Monetary Donations and Allowances]. TAF Prev Med Bull. 2007; 6(6): 475-478. Turkish.Vancouver/ICMJE Style

Tugcu H, Toygar M, Senol E, Can IO, Safali M. [Evaluation of Reports Required by the Statutes for Distribution of Monetary Donations and Allowances]. TAF Prev Med Bull. (2007), [cited February 22, 2018]; 6(6): 475-478. Turkish.Harvard Style

Tugcu, H., Toygar, M., Senol, E., Can, I. O. & Safali, M. (2007) [Evaluation of Reports Required by the Statutes for Distribution of Monetary Donations and Allowances]. TAF Prev Med Bull, 6 (6), 475-478. Turkish.Turabian Style

Tugcu, Harun, Mehmet Toygar, Ender Senol, I. Ozgur Can, and Mukerrem Safali. 2007. [Evaluation of Reports Required by the Statutes for Distribution of Monetary Donations and Allowances]. TAF Preventive Medicine Bulletin, 6 (6), 475-478. Turkish.Chicago Style

Tugcu, Harun, Mehmet Toygar, Ender Senol, I. Ozgur Can, and Mukerrem Safali. "[Evaluation of Reports Required by the Statutes for Distribution of Monetary Donations and Allowances]." TAF Preventive Medicine Bulletin 6 (2007), 475-478. Turkish.MLA (The Modern Language Association) Style

Tugcu, Harun, Mehmet Toygar, Ender Senol, I. Ozgur Can, and Mukerrem Safali. "[Evaluation of Reports Required by the Statutes for Distribution of Monetary Donations and Allowances]." TAF Preventive Medicine Bulletin 6.6 (2007), 475-478. Print.Turkish.APA (American Psychological Association) Style

Tugcu, H., Toygar, M., Senol, E., Can, I. O. & Safali, M. (2007) [Evaluation of Reports Required by the Statutes for Distribution of Monetary Donations and Allowances]. TAF Preventive Medicine Bulletin, 6 (6), 475-478. Turkish.AUTHOR LOGIN

REVIEWER LOGIN

Indexed In

EBSCOhost
ScopeMed
TÜBİTAK Turkish Medical Index
AkademikDizin
IndexScholar
Scopus
CAB Abstracts
Global Health Database
DOAJ
IndexCopernicus
Turk Medline (Pleksus)
Google Scholar
The articles in TAF Preventive Medicine Bulletin are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.