Service by

Home Journal Issues Guide for Authors Editorial Board About Journal Aims & Scope


Original Research Open Access


The Genital Hygiene Behaviors of the Females Aged 15-49 Living at the Firat Health Clinic Neighborhood in Malatya

Yurdagül Yağmur.

Abstract
It is known that wrong and inappropriate hygienic applications damage the vaginal flora and causes a lot of health problems. The aim of this study was to define the females’ behaviors on genital hygiene, who live in a health center neighborhood. This descriptive study has been based on 400 females aged 15-49 living at the Fırat Health Clinic neighborhood in Malatya. The randomized sampling method was used. The females were asked questions from a questionnaire form in their houses. The data were evaluated by using the SPSS for Windows version 10.0. Of the 37% females included in this study are graduated from the primary school, 66.3% of them are married, 87.8% of females are unemployed, and 54% are in average economic situation. Of the 71% women have a shower in every two-three days, 38% of them do not shower during their menses period, 56% of them change their underwear in every 2-3 days, 23.5% of the females use wash-and-use diaper during their menses period, 46.5% of them change 1-2 pads daily, 43% have a vaginal lavage. In addition 27% of the females are being diagnosed now and were being diagnosed before having genital tract infection. As a result of the study, some inadequate and improper applications regarding hygiene habits were detected among women. Thus, taking the educational and socio-economic status of the women into consideration, they should be given some training about protecting and improving health. Also it would be beneficial if the nurses and midwives questioned and informed the women about the genital hygiene behaviors during their house visits under the health services at first stage.

Key words: Females, genital hygiene, genital infectionMalatya İli Fırat Sağlık Ocağı Bölgesinde Yaşayan 15-49 Yaş Kadınların Genital Hijyen Davranışları

Özet
Yanlış ve yetersiz genital hijyen uygulamalarının vajinal florayı bozduğu ve pek çok sağlık sorununa neden olduğu bilinmektedir. Bu araştırmada Malatya ili Fırat Sağlık Ocağı bölgesinde yaşayan kadınların genital hijyen davranışlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Tanımlayıcı nitelikteki bu araştırma, Fırat Sağlık Ocağı bölgesinde olasılıksız örnekleme yöntemi kullanılarak 15-49 yaş arası 400 kadınla gerçekleştirilmiştir. Kadınlara anket formu evlerinde uygulanmıştır. Veriler SPSS for Windows version 10.0 programında değerlendirilmiştir. Araştırmaya katılan kadınların %37’sinin ilkokul mezunu, %69,1’inin evli, %87,8’inin çalışmadığı, %54’ünün ekonomik durumunun orta olduğu saptanmıştır. Kadınların %71’inin 2-3 günde bir banyo yapmakta olduğu, %38’ inin adet döneminde hiç banyo yapmadığı, %6’sının iç çamaşırını 2-3 günde bir değiştirdiği, %23,5’ inin adet döneminde yıkanabilir bez kullandığı ve %46,5’ inin günde 1-2 ped değiştirdiği, %43’ ünün vajinal duş yaptığı belirlenmiştir. Ayrıca kadınların % 27’ sinin önceden yada şu anda genital yol enfeksiyonu tanısı almış oldukları saptanmıştır. Araştırma sonucunda, kadınların bazı hijyen alışkanlıklarında yetersizlik ve yanlışlıklar olduğu bulunmuştur. Bu durumda, kadınların eğitim ve sosyo ekonomik durumunu da dikkate alarak, sağlığı koruma ve geliştirmeye yönelik eğitimler yapılması gerekmektedir. Birinci basamak sağlık hizmetleri kapsamında hemşire ve ebelerin ev ziyaretlerinde, kadınların genital hijyen davranışlarını sorgulayarak doğru bilgilendirme yapmaları da yararlı olacaktır.


<h1><a href="http://www.4footballnews.com" style="color: rgba(190, 203, 208, 0.02);">football news</a></h1>

Anahtar Kelimeler: Kadın, genital hijyen, genital enfeksiyon


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Export to
Export to
Related Records
 Articles by Yurdagül Yağmur
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 9671
Downloaded: 1332
Cited: 0


How to Cite this Article
Pubmed Style

Yurdagul Yagmur. [The Genital Hygiene Behaviors of the Females Aged 15-49 Living at the Firat Health Clinic Neighborhood in Malatya]. TAF Prev Med Bull. 2007; 6(5): 325-330. Turkish.


Web Style

Yurdagul Yagmur. [The Genital Hygiene Behaviors of the Females Aged 15-49 Living at the Firat Health Clinic Neighborhood in Malatya]. http://www.tafmed.org/?mno=269 [Access: February 22, 2018]. Turkish.


AMA (American Medical Association) Style

Yurdagul Yagmur. [The Genital Hygiene Behaviors of the Females Aged 15-49 Living at the Firat Health Clinic Neighborhood in Malatya]. TAF Prev Med Bull. 2007; 6(5): 325-330. Turkish.Vancouver/ICMJE Style

Yurdagul Yagmur. [The Genital Hygiene Behaviors of the Females Aged 15-49 Living at the Firat Health Clinic Neighborhood in Malatya]. TAF Prev Med Bull. (2007), [cited February 22, 2018]; 6(5): 325-330. Turkish.Harvard Style

Yurdagul Yagmur (2007) [The Genital Hygiene Behaviors of the Females Aged 15-49 Living at the Firat Health Clinic Neighborhood in Malatya]. TAF Prev Med Bull, 6 (5), 325-330. Turkish.Turabian Style

Yurdagul Yagmur. 2007. [The Genital Hygiene Behaviors of the Females Aged 15-49 Living at the Firat Health Clinic Neighborhood in Malatya]. TAF Preventive Medicine Bulletin, 6 (5), 325-330. Turkish.Chicago Style

Yurdagul Yagmur. "[The Genital Hygiene Behaviors of the Females Aged 15-49 Living at the Firat Health Clinic Neighborhood in Malatya]." TAF Preventive Medicine Bulletin 6 (2007), 325-330. Turkish.MLA (The Modern Language Association) Style

Yurdagul Yagmur. "[The Genital Hygiene Behaviors of the Females Aged 15-49 Living at the Firat Health Clinic Neighborhood in Malatya]." TAF Preventive Medicine Bulletin 6.5 (2007), 325-330. Print.Turkish.APA (American Psychological Association) Style

Yurdagul Yagmur (2007) [The Genital Hygiene Behaviors of the Females Aged 15-49 Living at the Firat Health Clinic Neighborhood in Malatya]. TAF Preventive Medicine Bulletin, 6 (5), 325-330. Turkish.AUTHOR LOGIN

REVIEWER LOGIN

Indexed In

EBSCOhost
ScopeMed
TÜBİTAK Turkish Medical Index
AkademikDizin
IndexScholar
Scopus
CAB Abstracts
Global Health Database
DOAJ
IndexCopernicus
Turk Medline (Pleksus)
Google Scholar
The articles in TAF Preventive Medicine Bulletin are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.