Service by

Home Journal Issues Guide for Authors Editorial Board About Journal Aims & Scope


Original Research Open Access


Tuberculosis Epidemiology at a Training Unit in Ankara

Berna Devrim Yağbasan*, Ömer Deniz, Hayati Bilgiç, Emel Kibaroğlu, Kudret Ekiz.

Abstract
The aim of this study was to determine BCG vaccination rates, tuberculosis infection rates, annual risk of infection (ARI) and the extent of tuberculosis disease within recruits who are thought to reflect the young male population and geographic distribution of the country. Study was performed with 1051 recruits in June, 2005. All subjects answered a questionnaire, BCG scars were recorded, microfilm screening and tuberculin skin test (TST) with 5 tuberculin ünit purified protein derivative were applied. ARI was calculated by the obtained results. No active tuberculosis cases were determined. Of all subjects 85.7% were BCG vaccinated. Of the unvaccinated 56.5% were from the eastern region of the country. A significant correlation was determined between BCG scar numbers and TST values. TST results were evaluated by classifying the subjects into 3 groups as vaccinated, unvaccinated and all (with or without BCG) and cut-off values for positive TST reactivity were accepted as 5-10-15 mm respectively. While the infection ratio was 4,7% with the cut-off 15 mm, it was 45.5% when the cut-off was 5 mm. We found ARI 0.5%. Our results suggest that searching the symptoms or disease history for tuberculosis screening may not be useful for estimating the results beforehand within the recruits. Furthermore by the results we have seen that tuberculosis infection rates in young male adults are significantly high in our country and also there is a disorganization in BCG vaccination programme, especially in the eastern region, in our country.

Key words: tuberculosis, tuberculin, BCG, screeningAnkara’da Bir Eğitim Birliğinde Tüberküloz Epidemiyolojisi

Özet
Çalışmamızın amacı acemi erlerdeki Bacille Calmette Guerin (BCG) aşılanma oranlarını, tüberküloz enfeksiyon oranını, yıllık enfeksiyon riski (YER) ve tüberküloz hastalığının yaygınlığını saptamaktır. Çalışma Haziran 2005 döneminde ve 1051 acemi er ile yapıldı. Tüm katılımcılara 29 sorudan oluşan bir anket formu doldurtuldu, BCG skar sayılarına bakıldı, mikrofilm taraması ve 5 tüberkülin ünit purifiye protein derivesi ile tüberkülin deri testi (TDT) yapıldı. Elde edilen sonuçlarla YER hesaplaması yapıldı. Aktif tüberküloz vakası saptanmadı. Katılımcıların %85,7’sinde BCG aşı skarı vardı. Aşısız olanların %56,5’i ülkemizin doğu bölgelerindendi. BCG skar sayısı ile TDT sonuçları karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı korelasyon saptandı. TDT sonuçları değerlendirilirken; katılımcılar BCG’li, BCG’siz ve tüm katılımcılar olarak 3 gruba ayrıldı ve cut-off değerleri sırasıyla 5-10-15 mm alınarak değerlendirildi. 5 mm cut-off değeri alındığında enfeksiyon oranı %45,5 saptanırken, 15 mm cut-off değeri alındığında enfeksiyon oranı %4,7 saptandı. YER oranı % 0,5 bulundu. Bulgularımız tüberküloz taramalarında semptom ya da hastalık öyküsü araştırmanın sonuçları önceden tahmin etmede, asker olgularda, faydalı olmayabileceğini düşündürmektedir. Bulgularımız ayrıca, ülkemizde BCG aşılama programında aksaklıklar olduğunu, bu aksaklıkların daha çok ülkemizin doğu bölgelerinde olduğunu ve tüberküloz enfeksiyon oranının genç erişkin erkeklerde önemli derecede yüksek olduğunu düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler: Tüberküloz, tüberkülin, BCG, tarama


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Export to
Export to
Related Records
 Articles by Berna Devrim Yağbasan*
Articles by Ömer Deniz
Articles by Hayati Bilgiç
Articles by Emel Kibaroğlu
Articles by Kudret Ekiz
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 8225
Downloaded: 972
Cited: 0


How to Cite this Article
Pubmed Style

Yagbasan BD, Deniz O, Bilgic H, Kibaroglu E, Ekiz K. [Tuberculosis Epidemiology at a Training Unit in Ankara]. TAF Prev Med Bull. 2007; 6(2): 123-130. Turkish.


Web Style

Yagbasan BD, Deniz O, Bilgic H, Kibaroglu E, Ekiz K. [Tuberculosis Epidemiology at a Training Unit in Ankara]. http://www.tafmed.org/?mno=260 [Access: February 22, 2018]. Turkish.


AMA (American Medical Association) Style

Yagbasan BD, Deniz O, Bilgic H, Kibaroglu E, Ekiz K. [Tuberculosis Epidemiology at a Training Unit in Ankara]. TAF Prev Med Bull. 2007; 6(2): 123-130. Turkish.Vancouver/ICMJE Style

Yagbasan BD, Deniz O, Bilgic H, Kibaroglu E, Ekiz K. [Tuberculosis Epidemiology at a Training Unit in Ankara]. TAF Prev Med Bull. (2007), [cited February 22, 2018]; 6(2): 123-130. Turkish.Harvard Style

Yagbasan, B. D., Deniz, O., Bilgic, H., Kibaroglu, E. & Ekiz, K. (2007) [Tuberculosis Epidemiology at a Training Unit in Ankara]. TAF Prev Med Bull, 6 (2), 123-130. Turkish.Turabian Style

Yagbasan, Berna Devrim, Omer Deniz, Hayati Bilgic, Emel Kibaroglu, and Kudret Ekiz. 2007. [Tuberculosis Epidemiology at a Training Unit in Ankara]. TAF Preventive Medicine Bulletin, 6 (2), 123-130. Turkish.Chicago Style

Yagbasan, Berna Devrim, Omer Deniz, Hayati Bilgic, Emel Kibaroglu, and Kudret Ekiz. "[Tuberculosis Epidemiology at a Training Unit in Ankara]." TAF Preventive Medicine Bulletin 6 (2007), 123-130. Turkish.MLA (The Modern Language Association) Style

Yagbasan, Berna Devrim, Omer Deniz, Hayati Bilgic, Emel Kibaroglu, and Kudret Ekiz. "[Tuberculosis Epidemiology at a Training Unit in Ankara]." TAF Preventive Medicine Bulletin 6.2 (2007), 123-130. Print.Turkish.APA (American Psychological Association) Style

Yagbasan, B. D., Deniz, O., Bilgic, H., Kibaroglu, E. & Ekiz, K. (2007) [Tuberculosis Epidemiology at a Training Unit in Ankara]. TAF Preventive Medicine Bulletin, 6 (2), 123-130. Turkish.AUTHOR LOGIN

REVIEWER LOGIN

Indexed In

EBSCOhost
ScopeMed
TÜBİTAK Turkish Medical Index
AkademikDizin
IndexScholar
Scopus
CAB Abstracts
Global Health Database
DOAJ
IndexCopernicus
Turk Medline (Pleksus)
Google Scholar
The articles in TAF Preventive Medicine Bulletin are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.