Service by

Home Journal Issues Guide for Authors Editorial Board About Journal Aims & Scope


Original Research 


Determination of Breastfeeding Behaviors of Mothers and Influencing Factors

Aygül Akyüz, Tülay Kaya*, Nur Şenel.

Cited by (1)

Abstract
This study is a descriptive research which was planned to determine the factors related to beginning and maintaining the breastfeeding of the mothers. This research was conducted with the mothers who applied to the The Healthy Child Department in Pediatrics Clinic at Gulhane Medical Millitary Academy (GMMA). The women who applied to this department constituted the population of the study (N=750), and the women who volunteered to join the study between April and June constituted the sampling (n=120). In the result of this study, the most of the women planned to feed their babies with breast milk, and for their choice of preferring the breast milk, they thought that breast milk is the best nutrient for their babies, and keeping their babies from the illnesses. It was found that the half of the mothers who had vaginal birth fed their babies with the breast milk in an early one hour. Seventy-nine point two percentages of the mothers pointed out giving no meals before feeding with breast milk, and the others generally fed their babies with infant food and liquid with sugar. In this study, it was determined that breastfeeding is still common among the mothers, and most of the babies are fed with the breast milk for several times. However the babies are fed with the milk for a long time, the mothers still need education and training programme about the subjects like initial breastfeeding time, giving the liquid and infant food, only not giving the breast milk and start to feed with infant food early or later.

Key words: Breastfeeding, exclusive breastfeeding, breastfeeding behaviorAnnenin Emzirme Davranışının ve Emzirmeyi Etkileyen Durumların Belirlenmesi

Özet
Bu çalışma annelerin emzirmeye başlamasını, sürdürmesini ile bunu etkileyen durumları belirlemek amacıyla düzenlenmiş tanımlayıcı tipte bir araştırmadır. Araştırma GATA Çocuk Hastalıkları Kliniği, Sağlam Çocuk Bölümüne başvuran anneler ile yapılmıştır. Bir yıl içinde bölüme başvuran tüm kadınlar çalışmanın evrenini (N=750), Nisan 2000-Haziran 2000 tarihleri arasında bölüme gelen ve araştırmaya katılmaya gönüllü olan kadınlar ise çalışmanın örneklemini oluşturmuştur (n=120). Bu çalışma sonucunda, kadınların çoğunluğu gebelikleri sırasında bebeklerini sadece anne sütü ile beslemeyi planladıkları, anne sütünü tercih etme nedenleri arasında bebek için en iyi besin olması ve hastalıklardan koruması ilk sıralarda bulunmuştur. Normal doğum yapan annelerin yarısının bebeklerini ilk saat içerisinde emzirdikleri belirlenmiştir. Annelerin %79,2’si emzirmeden önce bebeklerine hiçbir besin maddesi vermediğini ifade ederken, diğerlerinin ise genellikle hazır mama ve şekerli su ile bebeklerini beslemişlerdir. Bebeğin doymadığını düşündükleri için, anne sütü yanında hazır mama, inek sütü ve pirinç unu mama vermeye devam eden annelerin oranı %43,3 olarak bulunmuştur. Çalışmamıza katılan kadınların %25 i bebekten kaynaklanan nedenlerle, %42.9’u ise postpartum döneme ait (insizyon) ağrı nedeniyle bebeklerini emzirmede güçlük yaşadıklarını ifade etmişlerdir. Bu çalışmada emzirmenin hala yaygın olduğu ve bebeklerin hemen hepsinin bir dönem emzirildiği saptanmıştır. Bebekler uzun dönem emziriliyor olmalarına karşın, ilk emzirme zamanı, emzirme öncesi sıvı ve mama verilmesi, sadece anne sütü verilmemesi ve ek gıdaya erken ya da geç dönemde başlanması gibi konularda annelerin bilgi gereksinimleri olduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Emzirme, sadece anne sütü, emzirme davranışı


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Export to
Export to
Related Records
 Articles by Aygül Akyüz
Articles by Tülay Kaya*
Articles by Nur Şenel
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 16902
Downloaded: 3115
Cited: 1


This Article Cited By the following articles

Doğum öncesi anne adaylarına verilen emzirme ve anne sütü eğitiminin emzirme davranışları üzerine etkisi
Türk Pediatri Arşivi 2011; 46(1): 75-80.

1
 

How to Cite this Article
Pubmed Style

Akyuz A, Kaya T, Senel N. [Determination of Breastfeeding Behaviors of Mothers and Influencing Factors]. TAF Prev Med Bull. 2007; 6(5): 331-335. Turkish.


Web Style

Akyuz A, Kaya T, Senel N. [Determination of Breastfeeding Behaviors of Mothers and Influencing Factors]. http://www.tafmed.org/?mno=246 [Access: March 19, 2018]. Turkish.


AMA (American Medical Association) Style

Akyuz A, Kaya T, Senel N. [Determination of Breastfeeding Behaviors of Mothers and Influencing Factors]. TAF Prev Med Bull. 2007; 6(5): 331-335. Turkish.Vancouver/ICMJE Style

Akyuz A, Kaya T, Senel N. [Determination of Breastfeeding Behaviors of Mothers and Influencing Factors]. TAF Prev Med Bull. (2007), [cited March 19, 2018]; 6(5): 331-335. Turkish.Harvard Style

Akyuz, A. ., Kaya, T. & Senel, N. (2007) [Determination of Breastfeeding Behaviors of Mothers and Influencing Factors]. TAF Prev Med Bull, 6 (5), 331-335. Turkish.Turabian Style

Akyuz, Aygul , Tulay Kaya, and Nur Senel. 2007. [Determination of Breastfeeding Behaviors of Mothers and Influencing Factors]. TAF Preventive Medicine Bulletin, 6 (5), 331-335. Turkish.Chicago Style

Akyuz, Aygul , Tulay Kaya, and Nur Senel. "[Determination of Breastfeeding Behaviors of Mothers and Influencing Factors]." TAF Preventive Medicine Bulletin 6 (2007), 331-335. Turkish.MLA (The Modern Language Association) Style

Akyuz, Aygul , Tulay Kaya, and Nur Senel. "[Determination of Breastfeeding Behaviors of Mothers and Influencing Factors]." TAF Preventive Medicine Bulletin 6.5 (2007), 331-335. Print.Turkish.APA (American Psychological Association) Style

Akyuz, A. ., Kaya, T. & Senel, N. (2007) [Determination of Breastfeeding Behaviors of Mothers and Influencing Factors]. TAF Preventive Medicine Bulletin, 6 (5), 331-335. Turkish.AUTHOR LOGIN

REVIEWER LOGIN

Indexed In

EBSCOhost
ScopeMed
TÜBİTAK Turkish Medical Index
AkademikDizin
IndexScholar
Scopus
CAB Abstracts
Global Health Database
DOAJ
IndexCopernicus
Turk Medline (Pleksus)
Google Scholar
The articles in TAF Preventive Medicine Bulletin are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.