Service by

Home Journal Issues Guide for Authors Editorial Board About Journal Aims & Scope


Original Research Open Access


Consumers’ Knowledge Related To Food Products And Their Attitudes To Health Risks

Ahmet Topuzoğlu*, Seyhan Hıdıroğlu, Pınar Ay, Fatih Önsüz, Hatice İkiışık.

Cited by (2)

Abstract
The objective of this study is to determine the knowledge and attitudes related to food purchase among individuals who apply to a primary health care center in Umraniye, Istanbul. In this descriptive study, data was collected through face to face interviews from 167 individuals who had applied to a primary health care center. The questionnaire form included sociodemographic variables as well as a group of questions that determine knowledge and attitudes related to food purchasing, consuming and food poisoning. Besides descriptive statistics, factor analysis was used in order to determine the attitudinal patterns related to food purchasing. The mean age of the 167 participants was 32.4±11.0. Among all 81.4% were female. The attack rate of food poisoning within the last one year was determined as 3.3%. Only 18.6% of the participants reported that they knew the organizations which monitor the safety of food products. The most approved attitude among the participants was the concern related to the durability of the package of the food products (92.8%). The attitude of returning the spoiled food back was 83.2%. Among all, 52.1% of the participants approved the attitude of reading food labels. 39.6% of the participants did not consider the expiry dates while 28.8% did not consider the mineral contents of the products. Factor analyses revealed eight factors for explaining the attitudinal patterns related to food purchasing. There is lack of knowledge concerning the selection of the appropriate food product for healthy nutrition. Reading product labels was not frequent during food purchase and so should be considered as an intervention area for health education. The consumers should get to know and access the organizations which monitor and control the safety of food products.

Key words: food products, purchase, consumer, knowledge, attitudeTüketicilerin Gıda Ürünleri ile İlgili Bilgi Düzeyleri ve Sağlık Risklerine Karşı Tutumları

Özet
Bu çalışmanın amacı, İstanbul Ümraniye’de hizmet veren bir sağlık ocağına başvuran kişilerin gıda ürünlerini satın alma konusundaki bilgi ve tutumlarının incelenmesidir. Tanımlayıcı olarak planlanan bu çalışmada, veriler sağlık ocağına başvuran 167 kişiden yüz yüze görüşme tekniği kullanılarak toplanmıştır. Anket formu; sosyodemografik değişkenlerin yanı sıra gıda alımı, tüketimi ve gıda zehirlenmesi ile ilgili deneyim, bilgi ve tutumlarını ölçen bir grup sorudan oluşmaktadır. Tanımlayıcı analizlerin yanısıra gıda maddeleri alımında dikkat edilen kalıpları ortaya koymak amacıyla faktör analizi de kullanılmıştır. Çalışmaya katılan 167 kişinin yaş ortalaması 32,4±11,0’dır ve %81,4’ü kadındır. Çalışmada son bir yıl içinde gıda zehirlenmesi atak hızı %3,3 olarak tespit edilmiştir. Gıda ürünlerini denetleyen kurumları, katılımcıların sadece %18,6’sı bildiğini ifade etmiştir. Gıda maddesinin alımında ürün ambalajının sağlamlığına dikkat etme, katılımcılar tarafından en çok önemsenen tutum olmuştur (%92,8). Gıda ürünü bozuksa iade etme tutumu %83,2 olarak saptanmıştır. Katılımcılar etiket bilgilerini okumayı %52,1 oranında onaylamaktadırlar. Son kullanma tarihlerine dikkat etmeme (%39,6), ürünün içerdiği mineral maddelere dikkat etmeme (%28,8) oranında onaylanmıştır. Tüketicilerin gıda maddelerini alırken takındığı tutumları açıklamak üzere incelenen faktörler sekiz ana grupta toplanmıştır. Sağlıklı beslenme için uygun ürün seçimi yapma konusunda bir bilgi açığı mevcuttur. Satın almada etiketlerin kullanımı tüketiciler arasında yaygın değildir ve sağlık eğitimcileri için bir müdahale alanıdır. Denetim ve kontrol yapan kuruluşların tüketiciler tarafından bilinmesi ve ulaşılabilir olması sağlanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: gıda ürünleri, satın alma, tüketici, bilgi, tutum


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Export to
Export to
Related Records
 Articles by Ahmet Topuzoğlu*
Articles by Seyhan Hıdıroğlu
Articles by Pınar Ay
Articles by Fatih Önsüz
Articles by Hatice İkiışık
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 17084
Downloaded: 2200
Cited: 2


This Article Cited By the following articles

Sağlık meslek lisesi öğrencilerinin beslenme alışkanlıklarının, beslenme bilgi düzeylerinin ve vücut bileşimlerinin değerlendirilmesi
Türk Pediatri Arşivi 2012; 47(3): 181-188.

1
 
Consumer Attitudes toward Food Consumption and Purchase in Turkey
Ecology of Food and Nutrition 2012; 51(6): 492-504.

2
 

How to Cite this Article
Pubmed Style

Topuzoglu A, Hidiroglu S, Ay P, Onsuz F, Ikiisik H. [Consumers’ Knowledge Related To Food Products And Their Attitudes To Health Risks]. TAF Prev Med Bull. 2007; 6(4): 253-258. Turkish.


Web Style

Topuzoglu A, Hidiroglu S, Ay P, Onsuz F, Ikiisik H. [Consumers’ Knowledge Related To Food Products And Their Attitudes To Health Risks]. http://www.tafmed.org/?mno=240 [Access: February 22, 2018]. Turkish.


AMA (American Medical Association) Style

Topuzoglu A, Hidiroglu S, Ay P, Onsuz F, Ikiisik H. [Consumers’ Knowledge Related To Food Products And Their Attitudes To Health Risks]. TAF Prev Med Bull. 2007; 6(4): 253-258. Turkish.Vancouver/ICMJE Style

Topuzoglu A, Hidiroglu S, Ay P, Onsuz F, Ikiisik H. [Consumers’ Knowledge Related To Food Products And Their Attitudes To Health Risks]. TAF Prev Med Bull. (2007), [cited February 22, 2018]; 6(4): 253-258. Turkish.Harvard Style

Topuzoglu, A., Hidiroglu, S., Ay, P., Onsuz, F. & Ikiisik, H. (2007) [Consumers’ Knowledge Related To Food Products And Their Attitudes To Health Risks]. TAF Prev Med Bull, 6 (4), 253-258. Turkish.Turabian Style

Topuzoglu, Ahmet, Seyhan Hidiroglu, Pinar Ay, Fatih Onsuz, and Hatice Ikiisik. 2007. [Consumers’ Knowledge Related To Food Products And Their Attitudes To Health Risks]. TAF Preventive Medicine Bulletin, 6 (4), 253-258. Turkish.Chicago Style

Topuzoglu, Ahmet, Seyhan Hidiroglu, Pinar Ay, Fatih Onsuz, and Hatice Ikiisik. "[Consumers’ Knowledge Related To Food Products And Their Attitudes To Health Risks]." TAF Preventive Medicine Bulletin 6 (2007), 253-258. Turkish.MLA (The Modern Language Association) Style

Topuzoglu, Ahmet, Seyhan Hidiroglu, Pinar Ay, Fatih Onsuz, and Hatice Ikiisik. "[Consumers’ Knowledge Related To Food Products And Their Attitudes To Health Risks]." TAF Preventive Medicine Bulletin 6.4 (2007), 253-258. Print.Turkish.APA (American Psychological Association) Style

Topuzoglu, A., Hidiroglu, S., Ay, P., Onsuz, F. & Ikiisik, H. (2007) [Consumers’ Knowledge Related To Food Products And Their Attitudes To Health Risks]. TAF Preventive Medicine Bulletin, 6 (4), 253-258. Turkish.AUTHOR LOGIN

REVIEWER LOGIN

Indexed In

EBSCOhost
ScopeMed
TÜBİTAK Turkish Medical Index
AkademikDizin
IndexScholar
Scopus
CAB Abstracts
Global Health Database
DOAJ
IndexCopernicus
Turk Medline (Pleksus)
Google Scholar
The articles in TAF Preventive Medicine Bulletin are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.