Service by

Home Journal Issues Guide for Authors Editorial Board About Journal Aims & Scope


Original Research 


Traditional Methods which are Known and Applied in order to Achieve Voluntary Abortion by Married Women Living in Elazig.

Feyza (Nazik) Sevindik*, Yasemin Açık, Canan Gülbayrak, Deniz Akgün.

Abstract
This study have been performed in order to describe traditional methods which are known and applied for achieving voluntary abortion by married women living in downtown of Elazig. 426 women have been selected rely on the fifteen years old and married by the represantive 67500 living women in the downtown Elazig. It has been reached to 417 women at repetetive visits. Mean age of women is 36,39±10,26, first pregnancy years are 19,96±4,99, first birth age is 20,02±6,05. Numbers of avarage pregnancy are 3,61±0,12, numbers of voluntary abortion is 0,32±0,04. Voluntary abortion rate is %18,2. %93 of women have stated that they know at least one traditional abortion method, and %19,7 of women declared that they used traditional abortion methods. %14,9 of them stated that they lift a heavy furniture or goods, while %8,2 drink flu drug and asprin, %11,3 jump rope and jump by shaking from high where, %4,8 put a poultry quill, matchstick and knitting needle into uterus, %3,6 put a mallow or aubergine root into uterus servicks, %2,6 drink a boiled quinine henna and mallow, %3,1 sit into vapour of boiled straw or parsley by milk during stomacache, and %10,8 shake a carpet. As education level of women decrase, usage of traditional abortion methods increase (p=0,001). In order to decrease the use of these unsafe methods, public education, increasing usage of family planning services, and prevention of unwanted pregnancies should be obtained.

Key words: abortion, married woman, traditional methodsElazığ İl Merkezinde Yaşayan Evli Kadınların İstemli Düşük Yapmak Amacıyla Uyguladıkları ve Bildikleri Geleneksel Yöntemler

Özet
Bu çalışma Elazığ il merkezinde yaşayan evli kadınların istemli düşük yapmak amacıyla uyguladıkları ve bildikleri geleneksel yöntemleri belirlemek amacı ile yapılmıştır.Elazığ il merkezinde yaşayan 15 yaş üstü ve evli 67500 kadını temsilen 426 kadın seçilmiştir. Tekrarlayan ziyaretlerle 417’sine ulaşılmıştır. Araştırmaya alınan kadınların ortalama yaşları; 36,39±10,26, ilk gebelik yaşı 19,96±4,99,ilk doğum yaşları 20,02±6,05’tir. Ortalama gebelik sayıları 3,61±2,56, istemli düşük sayıları 0,32±0,04’tür. İstemli düşük yapan kadın oranı %18,2’dir. Kadınların %93,0’ı geleneksel herhangi bir düşük yapma yöntemini bildiğini, %19,7’si ise kullandığını ifade etmiştir. Tüm kadınların; %14,9’u ağır eşya/un torbası kaldırdıklarını, %8,2’si gripin, aspirin içtiklerini, %11,3’ü yüksek bir yerden sallanarak atladıklarını veya ip atladıklarını, %4,8’i rahim içine tavuk teleği, kibrit çöpü, örgü şişi, serum hortumunu soktuklarını, %3,6’sı ebegümeci veya patlıcan kökünü rahim ağzına soktuklarını, %2,6’sı kinin, kına veya ebegümeci kaynatıp içtiklerini, %3,1’i karında sancıları başlayınca saman yada maydanozla sütü kaynatıp buğusuna oturduklarını, %10,8’i kilim silkelediklerini belirtmişlerdir. Kadınların eğitim düzeyi düştükçe geleneksel çocuk düşürme yöntemi kullanma oranları artmaktadır (p=0,001). Bu tehlikeli yöntemlerin kullanımını azaltmak için; halkın eğitilmesi, aile planlaması hizmetlerinden faydalanmanın arttırılması, istenmeyen gebeliklerin önlenmesi sağlanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: düşük, evli kadın, geleneksel yöntemler


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Export to
Export to
Related Records
 Articles by Feyza (Nazik) Sevindik*
Articles by Yasemin Açık
Articles by Canan Gülbayrak
Articles by Deniz Akgün
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 19095
Downloaded: 1567
Cited: 0


How to Cite this Article
Pubmed Style

Sevindik F(, Acik Y, Gulbayrak C, Akgun D. [Traditional Methods which are Known and Applied in order to Achieve Voluntary Abortion by Married Women Living in Elazig.]. TAF Prev Med Bull. 2007; 6(5): 321-324. Turkish.


Web Style

Sevindik F(, Acik Y, Gulbayrak C, Akgun D. [Traditional Methods which are Known and Applied in order to Achieve Voluntary Abortion by Married Women Living in Elazig.]. http://www.tafmed.org/?mno=235 [Access: March 19, 2018]. Turkish.


AMA (American Medical Association) Style

Sevindik F(, Acik Y, Gulbayrak C, Akgun D. [Traditional Methods which are Known and Applied in order to Achieve Voluntary Abortion by Married Women Living in Elazig.]. TAF Prev Med Bull. 2007; 6(5): 321-324. Turkish.Vancouver/ICMJE Style

Sevindik F(, Acik Y, Gulbayrak C, Akgun D. [Traditional Methods which are Known and Applied in order to Achieve Voluntary Abortion by Married Women Living in Elazig.]. TAF Prev Med Bull. (2007), [cited March 19, 2018]; 6(5): 321-324. Turkish.Harvard Style

Sevindik, F. (., Acik, Y., Gulbayrak, C. & Akgun, D. (2007) [Traditional Methods which are Known and Applied in order to Achieve Voluntary Abortion by Married Women Living in Elazig.]. TAF Prev Med Bull, 6 (5), 321-324. Turkish.Turabian Style

Sevindik, Feyza (Nazik), Yasemin Acik, Canan Gulbayrak, and Deniz Akgun. 2007. [Traditional Methods which are Known and Applied in order to Achieve Voluntary Abortion by Married Women Living in Elazig.]. TAF Preventive Medicine Bulletin, 6 (5), 321-324. Turkish.Chicago Style

Sevindik, Feyza (Nazik), Yasemin Acik, Canan Gulbayrak, and Deniz Akgun. "[Traditional Methods which are Known and Applied in order to Achieve Voluntary Abortion by Married Women Living in Elazig.]." TAF Preventive Medicine Bulletin 6 (2007), 321-324. Turkish.MLA (The Modern Language Association) Style

Sevindik, Feyza (Nazik), Yasemin Acik, Canan Gulbayrak, and Deniz Akgun. "[Traditional Methods which are Known and Applied in order to Achieve Voluntary Abortion by Married Women Living in Elazig.]." TAF Preventive Medicine Bulletin 6.5 (2007), 321-324. Print.Turkish.APA (American Psychological Association) Style

Sevindik, F. (., Acik, Y., Gulbayrak, C. & Akgun, D. (2007) [Traditional Methods which are Known and Applied in order to Achieve Voluntary Abortion by Married Women Living in Elazig.]. TAF Preventive Medicine Bulletin, 6 (5), 321-324. Turkish.AUTHOR LOGIN

REVIEWER LOGIN

Indexed In

EBSCOhost
ScopeMed
TÜBİTAK Turkish Medical Index
AkademikDizin
IndexScholar
Scopus
CAB Abstracts
Global Health Database
DOAJ
IndexCopernicus
Turk Medline (Pleksus)
Google Scholar
The articles in TAF Preventive Medicine Bulletin are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.