Service by

Home Journal Issues Guide for Authors Editorial Board About Journal Aims & Scope


Original Research Open Access


Related Factors with Nutritional Habits and Nutrition Knowledge of University Students

Serhat Vançelik*, Sema Gürsel Önal, Asuman Güraksın, Ercüment Beyhun.

Abstract
The aim of this study was to find the level of the nutrition knowledge and nutritional habits of the students of Ataturk University and to determine the influential factors. The study was carried out during May-June 2005 and the universe of the study consisted of seventeen thousands students attending their formal education in Atatürk University Campus. The sampling was done via simple randomization method and the sample size was 1120 students. A single class from all grades of each faculty was included in the sample and all of the students in each class were invited to participate to the study. Mean age and body mass index of the students were 21.6 ± 1.9 year and 21.9 ± 2.7 kg/m2, respectively. Sixty six percent of the students were male and 96.6% of them were single. It was determined that smoking, regular alcohol drinking and performing regular sport were found to effect nutritional habit score, significantly. It was found out that 87.4% of the students passed one meal a day, and the breakfast was the most often passed meal. Mean score of nutritional habit and nutrition knowledge was significantly high in males and females, respectively. Mean nutrition knowledge scores of student who were living in cities were higher, significantly. It was found that marital status, type of family, the residential place didn’t significantly affect nutrition knowledge score. There was a significant and positive correlation between body mass index, nutritional habit scores and monthly personal income.

Key words: Nutritional habits, nutrition knowledge, university studentsÜniversite Öğrencilerinin Beslenme Bilgi ve Alışkanlıkları ile İlişkili Faktörler

Özet
Bu araştırma, Atatürk Üniversitesi öğrencilerinin beslenme bilgi düzeyini ve beslenme alışkanlıklarını saptamak ve bu durumu etkileyebilecek faktörleri ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Araştırma Mayıs-Haziran 2004 tarihleri arasında yapılmıştır. Araştırmanın evrenini; Atatürk Üniversitesi merkez kampüsünde örgün eğitim gören 17.000 lisans öğrencisi oluşturmuştur. Araştırmaya katılan öğrenci sayısı 1120 olmuş ve basit rastgele yöntemle her fakülteden hangi sınıfın örnekleme dahil edileceği belirlenmiştir. Belirlenen sınıftaki tüm öğrenciler araştırma kapsamına alınmıştır.Öğrencilerin ortalama yaşları 21.6 ± 1.9 yıl, ortalama beden kitle indeksi 21.9 ± 2.7 kg/m2’dir.Araştırma kapsamına alınan öğrencilerin % 60.6’sı erkek, % 96.9’u bekardır. Sigara içimi, düzenli alkol içimi ve düzenli spor yapmanın beslenme alışkanlık puanını önemli derecede etkilediği saptanmıştır. Araştırmaya katılan öğrencilerin % 87.4’ünün öğün atladığı ve en fazla atladıkları öğünün sabah kahvaltısı olduğu belirlenmiştir. Beslenme alışkanlık puan ortalamasının erkeklerde, beslenme bilgisi puan ortalamasının kızlarda istatistiksel olarak daha yüksek olduğu saptanmıştır. Üniversiteden önce ilde yaşayan öğrencilerin beslenme bilgi puan ortalamasının daha yüksek ve aradaki farkın önemli olduğu saptanmıştır. Medeni durum, aile tipi ve kalınan yerin beslenme bilgi puan ortalamasını önemli düzeyde etkilemediği belirlenmiştir. Öğrencilerin beden kitle indeksi ile beslenme alışkanlık puanı ve aylık kişisel gelirleri arasında pozitif yönde korelasyon saptandı.

Anahtar Kelimeler: Beslenme alışkanlıkları, Beslenme bilgisi, Üniversite öğrencileri


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Export to
Export to
Related Records
 Articles by Serhat Vançelik*
Articles by Sema Gürsel Önal
Articles by Asuman Güraksın
Articles by Ercüment Beyhun
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 24425
Downloaded: 4340
Cited: 0


How to Cite this Article
Pubmed Style

Vancelik S, Onal SG, AG, Beyhun E. [Related Factors with Nutritional Habits and Nutrition Knowledge of University Students]. TAF Prev Med Bull. 2007; 6(4): 242-248. Turkish.


Web Style

Vancelik S, Onal SG, AG, Beyhun E. [Related Factors with Nutritional Habits and Nutrition Knowledge of University Students]. http://www.tafmed.org/?mno=234 [Access: February 22, 2018]. Turkish.


AMA (American Medical Association) Style

Vancelik S, Onal SG, AG, Beyhun E. [Related Factors with Nutritional Habits and Nutrition Knowledge of University Students]. TAF Prev Med Bull. 2007; 6(4): 242-248. Turkish.Vancouver/ICMJE Style

Vancelik S, Onal SG, AG, Beyhun E. [Related Factors with Nutritional Habits and Nutrition Knowledge of University Students]. TAF Prev Med Bull. (2007), [cited February 22, 2018]; 6(4): 242-248. Turkish.Harvard Style

Vancelik, S., Onal, S. G., , A. G. & Beyhun, E. (2007) [Related Factors with Nutritional Habits and Nutrition Knowledge of University Students]. TAF Prev Med Bull, 6 (4), 242-248. Turkish.Turabian Style

Vancelik, Serhat, Sema Gursel Onal, Asuman Guraksin, and Ercument Beyhun. 2007. [Related Factors with Nutritional Habits and Nutrition Knowledge of University Students]. TAF Preventive Medicine Bulletin, 6 (4), 242-248. Turkish.Chicago Style

Vancelik, Serhat, Sema Gursel Onal, Asuman Guraksin, and Ercument Beyhun. "[Related Factors with Nutritional Habits and Nutrition Knowledge of University Students]." TAF Preventive Medicine Bulletin 6 (2007), 242-248. Turkish.MLA (The Modern Language Association) Style

Vancelik, Serhat, Sema Gursel Onal, Asuman Guraksin, and Ercument Beyhun. "[Related Factors with Nutritional Habits and Nutrition Knowledge of University Students]." TAF Preventive Medicine Bulletin 6.4 (2007), 242-248. Print.Turkish.APA (American Psychological Association) Style

Vancelik, S., Onal, S. G., , A. G. & Beyhun, E. (2007) [Related Factors with Nutritional Habits and Nutrition Knowledge of University Students]. TAF Preventive Medicine Bulletin, 6 (4), 242-248. Turkish.AUTHOR LOGIN

REVIEWER LOGIN

Indexed In

EBSCOhost
ScopeMed
TÜBİTAK Turkish Medical Index
AkademikDizin
IndexScholar
Scopus
CAB Abstracts
Global Health Database
DOAJ
IndexCopernicus
Turk Medline (Pleksus)
Google Scholar
The articles in TAF Preventive Medicine Bulletin are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.