Service by

Home Journal Issues Guide for Authors Editorial Board About Journal Aims & Scope


Original Research Open Access


The Concistency of the 15-49 Aged Women Monitoring Records and the Factors that Affect this Consistency in the no 4 Health Center District in Manisa

Nasır Nesanır*, Ahmet Sabri Alper, Serdar İpek, Berna Akovalı, Hatice Yılmaz, Nimet Pınar Baysan, Erhan Eser.

Abstract
The purpose of this study is to determinate the consistency of the 15-49 aged women’s heath measures with the information obtained from the women’s monitoring records and the factors of women that effect this consistency in the no 4 health center district in Manisa The total population of the 15-49 aged married women in the district were 1380. Simple random cluster sampling approach was used for the selection of the 224 women study sample. 199 women were reached. Data were collected from residents of 198 randomly selected married and 15-49 aged women with a structured questionnaire. 47.9 percent of women beared at leasts one 0-59 months children and 43.4 percent of the women were either illiterate or educated less than 5 years. Of the 40.4 percent of women declared that the income level was perceived less than expenditures. The presence of the reproductive aged women monitoring cards was 74.7%. Among those who has been monitored (presence of monitoring cards), the percentage of agreement between card information and the real situation in regard to risk degree was only 33.1%. The percentages of agreement were 66.2 and 66.5 for reproductive story index and current family planning method. On the other hand the rate of agreement were very poor among high risk group. There are problems in the monitaring carts of the women aged 15-49.

Key words: The women aged 15-49, health centerManisa 4 no’lu Sağlık Ocağı Bölgesinde 15-49 yaş Kadın İzlem Kartı Tutarlılığı ve Tutarlılığı Etkileyen Öğeler

Özet
Bu çalışmanın amacı Manisa 4 No’lu Sağlık Ocağı bölgesinde 15-49 yaş kadın sağlığı göstergeleri ile izlem kart bilgileri arasındaki tutarlılık durumunu ve kadınlara ait bu tutarlılığı etkileyen öğeleri belirleyebilmektir. Bölgedeki 15-49 yaş grubunda evli kadın sayısı 1380’dir. Örnek seçiminde basit sistematik ve küme örnekleme yöntemi ile seçilen 224 kadından 199’una ulaşılmıştır (%88.7). Yapılandırılmış bir anketin yüz yüze görüşme şeklinde uygulanması ile araştırmanın verileri toplanmıştır. Kadınların, % 47.9’u en az bir tane 0-59 aylık çocuğa sahiptir, %43.4’ü okuryazar değil veya ilkokulu bitirmemiştir. Kadınların %40.4’ü gelirinin giderini karşılamadığını belirtmiştir. 198 kadının %74.7’sinin 15-49 yaş kadın izlem kartı vardır. Kartı olan 148 kadının kart bilgilerini anket bilgileri ile karşılaştırdığımızda %33.1’inde risk durumu, %66.2’sinde doğurganlık hikayesi ve %66.5’inin aile planlaması yöntemi değiştirme tutarlılığı görülmektedir. Yüksek riskli grupta kart tutarlılığı en düşüktür (%20.8). Sağlık ocağı bölgesinde 15-49 yaş kadınların izleminde sorunlar vardır.

Anahtar Kelimeler: 15-49 yaş kadın, sağlık ocağı


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Export to
Export to
Related Records
 Articles by Nasır Nesanır*
Articles by Ahmet Sabri Alper
Articles by Serdar İpek
Articles by Berna Akovalı
Articles by Hatice Yılmaz
Articles by Nimet Pınar Baysan
Articles by Erhan Eser
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 7941
Downloaded: 1065
Cited: 0


How to Cite this Article
Pubmed Style

Nesanir N, Alper AS, Ipek S, Akovali B, Yilmaz H, Baysan NP, Eser E. [The Concistency of the 15-49 Aged Women Monitoring Records and the Factors that Affect this Consistency in the no 4 Health Center District in Manisa]. TAF Prev Med Bull. 2007; 6(5): 336-340. Turkish.


Web Style

Nesanir N, Alper AS, Ipek S, Akovali B, Yilmaz H, Baysan NP, Eser E. [The Concistency of the 15-49 Aged Women Monitoring Records and the Factors that Affect this Consistency in the no 4 Health Center District in Manisa]. http://www.tafmed.org/?mno=228 [Access: February 22, 2018]. Turkish.


AMA (American Medical Association) Style

Nesanir N, Alper AS, Ipek S, Akovali B, Yilmaz H, Baysan NP, Eser E. [The Concistency of the 15-49 Aged Women Monitoring Records and the Factors that Affect this Consistency in the no 4 Health Center District in Manisa]. TAF Prev Med Bull. 2007; 6(5): 336-340. Turkish.Vancouver/ICMJE Style

Nesanir N, Alper AS, Ipek S, Akovali B, Yilmaz H, Baysan NP, Eser E. [The Concistency of the 15-49 Aged Women Monitoring Records and the Factors that Affect this Consistency in the no 4 Health Center District in Manisa]. TAF Prev Med Bull. (2007), [cited February 22, 2018]; 6(5): 336-340. Turkish.Harvard Style

Nesanir, N., Alper, A. S., Ipek, S., Akovali, B., Yilmaz, H., Baysan, N. P. & Eser, E. (2007) [The Concistency of the 15-49 Aged Women Monitoring Records and the Factors that Affect this Consistency in the no 4 Health Center District in Manisa]. TAF Prev Med Bull, 6 (5), 336-340. Turkish.Turabian Style

Nesanir, Nasir, Ahmet Sabri Alper, Serdar Ipek, Berna Akovali, Hatice Yilmaz, Nimet Pinar Baysan, and Erhan Eser. 2007. [The Concistency of the 15-49 Aged Women Monitoring Records and the Factors that Affect this Consistency in the no 4 Health Center District in Manisa]. TAF Preventive Medicine Bulletin, 6 (5), 336-340. Turkish.Chicago Style

Nesanir, Nasir, Ahmet Sabri Alper, Serdar Ipek, Berna Akovali, Hatice Yilmaz, Nimet Pinar Baysan, and Erhan Eser. "[The Concistency of the 15-49 Aged Women Monitoring Records and the Factors that Affect this Consistency in the no 4 Health Center District in Manisa]." TAF Preventive Medicine Bulletin 6 (2007), 336-340. Turkish.MLA (The Modern Language Association) Style

Nesanir, Nasir, Ahmet Sabri Alper, Serdar Ipek, Berna Akovali, Hatice Yilmaz, Nimet Pinar Baysan, and Erhan Eser. "[The Concistency of the 15-49 Aged Women Monitoring Records and the Factors that Affect this Consistency in the no 4 Health Center District in Manisa]." TAF Preventive Medicine Bulletin 6.5 (2007), 336-340. Print.Turkish.APA (American Psychological Association) Style

Nesanir, N., Alper, A. S., Ipek, S., Akovali, B., Yilmaz, H., Baysan, N. P. & Eser, E. (2007) [The Concistency of the 15-49 Aged Women Monitoring Records and the Factors that Affect this Consistency in the no 4 Health Center District in Manisa]. TAF Preventive Medicine Bulletin, 6 (5), 336-340. Turkish.AUTHOR LOGIN

REVIEWER LOGIN

Indexed In

EBSCOhost
ScopeMed
TÜBİTAK Turkish Medical Index
AkademikDizin
IndexScholar
Scopus
CAB Abstracts
Global Health Database
DOAJ
IndexCopernicus
Turk Medline (Pleksus)
Google Scholar
The articles in TAF Preventive Medicine Bulletin are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.