Service by

Home Journal Issues Guide for Authors Editorial Board About Journal Aims & Scope


Review Article Open Access


Environmental factors and toxicologic substances' effect on olfactory function

Sibel Kıran, Ufuk Emre, Burcu Küçük Biçer, Fikret Çınar.

Abstract
Evaluation of the negative health effects of smell disfunction gains importance as much as smelling the odor in daily lives. Responses to volatile chemicals and other chemicals are often variable across individuals. This relation is still underobservation. Although variability can derive from differences in individual olfactory sensitivity, the response to a chemical stimulus is also influenced by the complex environment surrounding the exposure. This exposure can include the perceiver’s cognitive state. Occupational environment is one of the important places that has role on smell disfunction. At the present time, the terms "fragrance-free" or "unscented" gets interest. This paper is a review of smell sense, importance of olfactory functions and dysfunctions, and possible effects of environmental and occupational toxic exposure. We grouped the toxic materials that have negative impact on smell function as inorganic and organic compounds, powders, metals and other industrial agents. Deterioration of smell sense can affect vital functions. Smell disfunction evaluation must be considered with its relation to taste sense. It is of great significance to evaluate smell functions as a routine part of history taking and physical examination in order to detect dysfunctions as an early diagnosis. Smell function is evaluated with a series of chemical tests in clinics. Here you can find some early onset smell disfunctions with some environmental and occupational agents which potentially could affect smell functions.

Key words: Nose, Smell, Olfactor nerve, Occupational health, ToksisicityÇevresel etmenler ve toksik maddelerin koku işlevi üzerine etkileri

Özet
Günlük yaşamdaki kokuların alınmasının yanı sıra işlev yitimi durumunda sağlığı olumsuz etkileyen kayıpların incelenmesi giderek önem kazanmaktadır. Uçucu maddeler ve diğer kimyasallara maruz kalma sonucu meydana gelen değişiklikler sıklıkla araştırılmakta fakat koku işlevi ve sağlık ilişkisi tam olarak ortaya konamamaktadır. Yapılan araştırmaların sonuçları bireylere ve zamana göre değişkenlik göstermektedir. Değişkenlikler bireylerin farklı olfaktor duyarlılığına sahip olmasına bağlı olabileceği gibi, etkilenimin olduğu kompleks çevreye de bağlı olabilir. İşyerleri de koku duyusunun bozulmasında önemli çevrelerden biridir. Günümüzde ‘kokusuz’ çevre önem kazanmaktadır. Bu çalışmada koku duyusu ve olfaktor fonksiyonlar, çevresel ve mesleksel toksik maruz kalım etkisi gözden geçirilmektedir. Koku duyusu üzerine etkisi olduğu bilinen toksik maddeler; organik ve inorganik bileşikler, tozlar, metaller ve diğer endüstriyel ajanlar olarak gruplanmaktadır. Koku duyusunun bozulması yaşamsal fonksiyonları etkileyebilmektedir. Koku işlevi bozuklukları günlük pratikte tad duyusu ile ilişkisi de göz önünde bulundurularak değerlendirilmelidir. Koku duyusunda meydana gelen disfonksiyonun erken tanısı için öykü ve fizik muayenede koku duyusunun değerlendirilmesi büyük önem taşır. Koku işlevi bir dizi kimyasal test ile de değerlendirilmektedir. Bu yazıda bazı çevresel ve mesleksel etkilerin koku duyusuna potansiyel etkilerine yer verilerek erken dönemde ortaya çıkabilecek koku işlev bozuklukları irdelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Burun, Koku, Olfaktör sinir, İş sağlığı, Toksisite


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Export to
Export to
Related Records
 Articles by Sibel Kıran
Articles by Ufuk Emre
Articles by Burcu Küçük Biçer
Articles by Fikret Çınar
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 780
Downloaded: 86
Cited: 0


How to Cite this Article
Pubmed Style

Kiran S, Emre U, Bicer BK, Cinar F. [Environmental factors and toxicologic substances' effect on olfactory function]. Turkish.


Web Style

Kiran S, Emre U, Bicer BK, Cinar F. [Environmental factors and toxicologic substances' effect on olfactory function]. http://www.tafmed.org/?mno=220611 [Access: February 22, 2018]. Turkish.


AMA (American Medical Association) Style

Kiran S, Emre U, Bicer BK, Cinar F. [Environmental factors and toxicologic substances' effect on olfactory function]. Turkish.Vancouver/ICMJE Style

Kiran S, Emre U, Bicer BK, Cinar F. [Environmental factors and toxicologic substances' effect on olfactory function]. Turkish.Harvard Style

Kiran, S., Emre, U., Bicer, B. K. & Cinar, F. (0) [Environmental factors and toxicologic substances' effect on olfactory function]. Turkish.Turabian Style

Kiran, Sibel, Ufuk Emre, Burcu Kucuk Bicer, and Fikret Cinar. 0. [Environmental factors and toxicologic substances' effect on olfactory function]. Turkish.Chicago Style

Kiran, Sibel, Ufuk Emre, Burcu Kucuk Bicer, and Fikret Cinar. "[Environmental factors and toxicologic substances' effect on olfactory function]." Turkish.MLA (The Modern Language Association) Style

Kiran, Sibel, Ufuk Emre, Burcu Kucuk Bicer, and Fikret Cinar. "[Environmental factors and toxicologic substances' effect on olfactory function]." Turkish.APA (American Psychological Association) Style

Kiran, S., Emre, U., Bicer, B. K. & Cinar, F. (0) [Environmental factors and toxicologic substances' effect on olfactory function]. Turkish.AUTHOR LOGIN

REVIEWER LOGIN

Indexed In

EBSCOhost
ScopeMed
TÜBİTAK Turkish Medical Index
AkademikDizin
IndexScholar
Scopus
CAB Abstracts
Global Health Database
DOAJ
IndexCopernicus
Turk Medline (Pleksus)
Google Scholar
The articles in TAF Preventive Medicine Bulletin are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.