Service by

Home Journal Issues Guide for Authors Editorial Board About Journal Aims & Scope


Original Research Open Access


Health Behaviors and Alternative Medicine Use

Arzu ARAZ*, Hacer HARLAK, Gülgün MEŞE.

Cited by (3)

Abstract
This study was performed in order to determine the perceptions of health and the health behaviors of the individuals in our society, and also, the study aimed to compare the knowledge and the behaviors related to complementary/alternative medicine (CAM) by examining socio-demographic characteristics. The study was carried out with 1000 adults (58% female and 42% male) within the ages of 18-80 who live in several regions in İzmir from various socio-economical levels. “To be healthy” was described by the 39% of subjects as “to feel fine both psychologically and physically”. It was determined that the participants were aware of the health preventive behaviors and they also tried to practice those behaviors. Health status, health behaviors, satisfaction with practitioners and the sources of knowledge about CAM might differ depending on some socio-demographic variables. In case of illness, half of the participants mainly visited a practitioner to cure where 1/3 of them both visited practitioner and searched for other alternative ways of treatment. Praying was found to be the most regularly used CAM therapy (31%). The sources of knowledge related to CAM were: TV-radio (76.6%); books, magazines, newspapers (76.1%) and the people who used these methods (53.3%). CAM was mostly used with the illnesses of muscular-skeleton system and psychological problems. 25.7% of people who both visited practitioner and used CAM in any case of illness, stated that they did not inform their practitioners about CAM use.

Key words: Complementary and alternative medicine, health behaviors, health perceptionSağlık Davranışları ve Alternatif Tedavi Kullanımı

Özet
Bu çalışma, toplumumuzdaki bireylerin sağlık konusundaki algılamalarını ve sağlık davranışlarını ortaya koymak, ayrıca tamamlayıcı/alternatif tıpla (TAT) ilgili bilgi ve davranışlarını inceleyerek sosyo-demografik özellikler açısından karşılaştırmalar yapmak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma, İzmir’in çeşitli semtlerinde yaşayan ve farklı sosyo-ekonomik düzeylerden yaşları 18 ile 80 arasında değişen toplam 1000 kişilik (%58 kadın, %42 erkek) bir yetişkin grubu ile gerçekleştirilmiştir. Sağlıklı olma örneklemin %39.1’i tarafından “ruhsal ve bedensel açıdan kendini iyi hissetmek” şeklinde tanımlanmaktadır. Katılımcıların sağlığı koruyucu davranışlardan yeterince haberdar olduğu ve uygulamaya çalıştığı saptanmıştır. Sağlık durumu, sağlık davranışları, doktorlardan memnuniyet ve TAT konusundaki bilgi kaynakları bazı sosyo-demografik değişkenlere göre farklılaşmaktadır. Katılımcıların yarısı herhangi bir hastalık durumunda tedavi için sadece doktora gitmekte ve tıbbi tedavi uygulamakta, 1/3 kadarı doktora gitmenin yanı sıra başka tedavi yolları da aramaktadır. Düzenli olarak en çok kullanılan TAT türü dua okuma’dır (%31). TAT yöntemleri hakkındaki bilgi kaynakları sırasıyla TV-radyo (%76.6); kitap, dergi, gazete (%76.1) ve bu yöntemleri kullanan kişilerdir (%53.3). TAT’a en fazla kas-iskelet sistemiyle ilgili hastalıklarda ve psikolojik sorunlarda başvurulmaktadır. Herhangi bir hastalık durumunda hem doktora gidip hem de alternatif tedaviden yararlanan kişilerin %25.7’si bunu doktoruna açıklamadığını belirtmiştir.

Anahtar Kelimeler: Tamamlayıcı ve alternatif tıp, sağlık davranışları, sağlık algısı


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Export to
Export to
Related Records
 Articles by Arzu ARAZ*
Articles by Hacer HARLAK
Articles by Gülgün MEŞE
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 23320
Downloaded: 3481
Cited: 3


This Article Cited By the following articles

An Evaluation on Levels of Knowledge, Attitude and Behavior of People at 65 Years and Above About Alternative Medicine Living in Ankara
African Journal of Traditional, Complementary and Alternative Medicines 2012; 10(1): .

1
 
Nonmedical Healing Methods
Family & Community Health 2011; 34(4): 349-358.

2
 
Use of complementary and alternative medicines by a sample of Turkish women for infertility enhancement: a descriptive study
BMC Complementary and Alternative Medicine 2010; 10(1): 11.

3
 

How to Cite this Article
Pubmed Style

ARAZ A, HARLAK H, MESE G. [Health Behaviors and Alternative Medicine Use]. TAF Prev Med Bull. 2007; 6(2): 112-122. Turkish.


Web Style

ARAZ A, HARLAK H, MESE G. [Health Behaviors and Alternative Medicine Use]. http://www.tafmed.org/?mno=209 [Access: February 22, 2018]. Turkish.


AMA (American Medical Association) Style

ARAZ A, HARLAK H, MESE G. [Health Behaviors and Alternative Medicine Use]. TAF Prev Med Bull. 2007; 6(2): 112-122. Turkish.Vancouver/ICMJE Style

ARAZ A, HARLAK H, MESE G. [Health Behaviors and Alternative Medicine Use]. TAF Prev Med Bull. (2007), [cited February 22, 2018]; 6(2): 112-122. Turkish.Harvard Style

ARAZ, A. ., HARLAK, H. . & MESE, G. . (2007) [Health Behaviors and Alternative Medicine Use]. TAF Prev Med Bull, 6 (2), 112-122. Turkish.Turabian Style

ARAZ, Arzu , Hacer HARLAK, and Gulgun MESE. 2007. [Health Behaviors and Alternative Medicine Use]. TAF Preventive Medicine Bulletin, 6 (2), 112-122. Turkish.Chicago Style

ARAZ, Arzu , Hacer HARLAK, and Gulgun MESE. "[Health Behaviors and Alternative Medicine Use]." TAF Preventive Medicine Bulletin 6 (2007), 112-122. Turkish.MLA (The Modern Language Association) Style

ARAZ, Arzu , Hacer HARLAK, and Gulgun MESE. "[Health Behaviors and Alternative Medicine Use]." TAF Preventive Medicine Bulletin 6.2 (2007), 112-122. Print.Turkish.APA (American Psychological Association) Style

ARAZ, A. ., HARLAK, H. . & MESE, G. . (2007) [Health Behaviors and Alternative Medicine Use]. TAF Preventive Medicine Bulletin, 6 (2), 112-122. Turkish.AUTHOR LOGIN

REVIEWER LOGIN

Indexed In

EBSCOhost
ScopeMed
TÜBİTAK Turkish Medical Index
AkademikDizin
IndexScholar
Scopus
CAB Abstracts
Global Health Database
DOAJ
IndexCopernicus
Turk Medline (Pleksus)
Google Scholar
The articles in TAF Preventive Medicine Bulletin are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.