Service by

Home Journal Issues Guide for Authors Editorial Board About Journal Aims & Scope


Original Research Open Access


ALCOHOL DRINKING PREVALANCE AND RELATED FACTORS AMONG SCHOOL AGED CHILDREN IN MANISA

Beyhan ÖZYURT*, Gönül DİNÇ.

Cited by (2)

Abstract
Purpose: The aim of the study is to determine the prevalence of alcohol use and related risk factors among school aged children.
Method: This cross-sectional study was carried out during March 2004. Minimum sample size was calculated as 1922 and 2004 children were enrolled. Stratified random sampling method was used. This sampling method was applied to grade 9 in high schools and grades 5 and 7 in primary schools of Manisa City Center. Data were collected self reported under inspection in classes by using the modified Turkish version of 'Health Behaviour in School Age Children (HBSC) 2001/2002' survey questionnaire. Data were analyzed using SPSS for Windows 10.0.
Results: The prevalance of alcohol use at least once in life time was 11.0% among school aged childeren. Usage of alcohol experience age was 11.66+ 2,76 in students. 68.3% of students whose were experienced usage of alcohol, were experessed that they were still using of alcohol. The significant factors in experince of using alcohol were insufficiency in family income, advanced age, being male, experience of smoking and alcohol using/smoking in friends.
Conclusion: The experience of using alcohol in school aged childeren were increased significantly with advanced aged and frequency of experience of smoking/alcohol using in friends. These factors should be taken in account in intervention programmes in alcohol using.

Key words: alcohol use, adolescent, risk behaviourMANİSA’DA OKUL ÇAĞI ÇOCUKLARDA ALKOL KULLANIM SIKLIĞI VE ALKOL KULLANIMI İLE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER

Özet
Amaç: Bu çalışmanın amacı okul çağı çocuklarda alkol kullanım sıklığını ve ilişkili faktörleri saptamaktır.
Yöntem: Kesitsel çalışma Mart 2004’de yürütülmüştür. Çalışma Manisa Merkez İlçedeki ilköğretim 5. ve 7. sınıf, liselerin hazırlık ve 1. sınıflarının öğrenci listelerinden tabakalı rastgele örnek seçim yöntemi kullanılarak seçilen 2004 öğrenci üzerinde yürütülmüştür. Veriler, öğrencilerden gözlem altında anket yöntemiyle toplanmıştır. Veriler, SPSS for Windows 10.0 istatistik paket programında değerlendirilmiştir.
Bulgular: Okul çağı çocuklar arasında yaşam boyunca en az bir kez alkolü denediklerini belirtenlerin oranı %11.0’dır. Öğrencilerin alkol deneme yaşları 11,66+2,76’dır. Araştırma sırasında alkolü daha önce deneyenlerin %68.3’ü halen alkol kullandıklarını belirttiler. Erkek cinsiyet, ileri yaş, ailenin gelir durumu, sigara deneme, arkadaş grubunda sigara ve alkol kullanımı alkol denemeyi etkileyen faktörler olarak bulunmuştur.
Sonuç: Manisa’da okul çağı çocuklarda alkol denemenin yaşla ve arkadaş grubunda alkol deneme sıklığıyla belirgin olarak arttığı bulunmuştur. Alkol kullanımını önlemeye yönelik programlarda öncelikle bu faktörlerin üzerinde durulması gerekir.

Anahtar Kelimeler: alkol kullanımı, adelosan, risk davranışı


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Export to
Export to
Related Records
 Articles by Beyhan ÖZYURT*
Articles by Gönül DİNÇ
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 10475
Downloaded: 1109
Cited: 2


This Article Cited By the following articles

An Emergency Service Diagnosis in Childhood with an Increasing Trend Within Time: Alcohol Poisoning
Turkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences 2012; 32(5): 1254-1259.

1
 
Predictors of risk-taking behaviors among Turkish adolescents
Personality and Individual Differences 2011; 50(1): 4-9.

2
 

How to Cite this Article
Pubmed Style

OZYURT B, DINC G. [ALCOHOL DRINKING PREVALANCE AND RELATED FACTORS AMONG SCHOOL AGED CHILDREN IN MANISA]. TAF Prev Med Bull. 2006; 5(2): 61-71. Turkish.


Web Style

OZYURT B, DINC G. [ALCOHOL DRINKING PREVALANCE AND RELATED FACTORS AMONG SCHOOL AGED CHILDREN IN MANISA]. http://www.tafmed.org/?mno=131 [Access: February 22, 2018]. Turkish.


AMA (American Medical Association) Style

OZYURT B, DINC G. [ALCOHOL DRINKING PREVALANCE AND RELATED FACTORS AMONG SCHOOL AGED CHILDREN IN MANISA]. TAF Prev Med Bull. 2006; 5(2): 61-71. Turkish.Vancouver/ICMJE Style

OZYURT B, DINC G. [ALCOHOL DRINKING PREVALANCE AND RELATED FACTORS AMONG SCHOOL AGED CHILDREN IN MANISA]. TAF Prev Med Bull. (2006), [cited February 22, 2018]; 5(2): 61-71. Turkish.Harvard Style

OZYURT, B. . & DINC, G. . (2006) [ALCOHOL DRINKING PREVALANCE AND RELATED FACTORS AMONG SCHOOL AGED CHILDREN IN MANISA]. TAF Prev Med Bull, 5 (2), 61-71. Turkish.Turabian Style

OZYURT, Beyhan , and Gonul DINC. 2006. [ALCOHOL DRINKING PREVALANCE AND RELATED FACTORS AMONG SCHOOL AGED CHILDREN IN MANISA]. TAF Preventive Medicine Bulletin, 5 (2), 61-71. Turkish.Chicago Style

OZYURT, Beyhan , and Gonul DINC. "[ALCOHOL DRINKING PREVALANCE AND RELATED FACTORS AMONG SCHOOL AGED CHILDREN IN MANISA]." TAF Preventive Medicine Bulletin 5 (2006), 61-71. Turkish.MLA (The Modern Language Association) Style

OZYURT, Beyhan , and Gonul DINC. "[ALCOHOL DRINKING PREVALANCE AND RELATED FACTORS AMONG SCHOOL AGED CHILDREN IN MANISA]." TAF Preventive Medicine Bulletin 5.2 (2006), 61-71. Print.Turkish.APA (American Psychological Association) Style

OZYURT, B. . & DINC, G. . (2006) [ALCOHOL DRINKING PREVALANCE AND RELATED FACTORS AMONG SCHOOL AGED CHILDREN IN MANISA]. TAF Preventive Medicine Bulletin, 5 (2), 61-71. Turkish.AUTHOR LOGIN

REVIEWER LOGIN

Indexed In

EBSCOhost
ScopeMed
TÜBİTAK Turkish Medical Index
AkademikDizin
IndexScholar
Scopus
CAB Abstracts
Global Health Database
DOAJ
IndexCopernicus
Turk Medline (Pleksus)
Google Scholar
The articles in TAF Preventive Medicine Bulletin are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.