Service by

Home Journal Issues Guide for Authors Editorial Board About Journal Aims & Scope


Original Research Open Access


EVALUATION OF THE BLOOD PRESSURE MEASURING KNOWLEDGE OF THE NURSES WHO ARE WORKING IN A MEDICAL FACULTY HOSPITAL

Tahir Kemal ŞAHİN*, Lütfi Saltuk DEMİR, İbrahim KORUK.

Abstract
Objective: The aim of this study is to determine the right knowledge of blood pressure measurement of the nurses who working in clinics.
Materials and Method: 103 nurses who are working in Meram Medical Faculty Hospital were included to this descriptive study. Sampling method was stratified proportional random sampling method, with strata for the number of nurses at clinics. A questionnaire, which was formed of some questions about standard measuring methods of blood pressure, was applied to the nurses.
Results: It was determined that 55.3% to 98.1% of the nurses answered the most of the questions correctly. But, they gave different answers to the questions about choosing the arm for measurement, inflation level of the cuff, deflation speed and how many measurements should be done for true result. It was found that the female nurses had much more knowledge about the tension of wrapping the cuff around the arm and the correct positioning of the stethescope than the male ones. Oppositely, the male nurses had higher correct answer rate about deflation of the cuff than the female nurses.
Conclusion: It was concluded that the knowledge of blood pressure measurement of the nurses was partly insufficient. Periodical educational studies should be done for the nurses to complete the blood pressure measurement knowledge of them.

Key words: Nurse, blood pressure, hypertensionBİR TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ'NDE GÖREVLİ HEMŞİRELERİN KAN BASINCI ÖLÇÜM BİLGİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Özet
Amaç: Bu çalışmanın amacı, hastane kliniklerinde görev yapan hemşirelerin kan basıncını doğru ölçme konusundaki bilgilerinin tespit edilmesidir.
Gereç ve Yöntem: Bu tanımlayıcı araştırma kapsamına, Konya Meram Tıp Fakültesi Hastanesi’nde görev yapmakta olan 103 hemşire alınmıştır. Örneklem seçimi, kliniklerdeki hemşire sayısına orantılı olarak basit rastgele yöntemle yapılmıştır. Hemşirelere kan basıncı standart ölçüm yöntemlerine ilişkin sorular içeren bir soru formu uygulanmıştır.
Bulgular: Araştırmaya alınan hemşirelerin % 55.3 - % 98.1’i soruların büyük bölümünü doğru olarak yanıtlamıştır. Ancak, hangi koldan ölçüm yapılacağına, manşonun hangi basınç değerine kadar şişirileceğine, hangi hızda indirileceğine, doğru sonuç için kaç ölçüm yapılması gerektiğine ilişkin sorulara farklı yanıtlar vermişlerdir. Kadın hemşirelerin manşonun kola sarılma gerginliğini ve steteskobun kola doğru yerleştirilmesini bilme konularında erkek hemşirelerden anlamlı şekilde daha fazla oranda bilgi sahibi oldukları, buna karşın erkek hemşirelerin manşonu indirme hızını kadın hemşirelerden daha yüksek oranda doğru yanıtladıkları saptanmıştır.
Sonuç: Hemşirelerin kan basıncı ölçüm bilgilerinin kısmen yetersiz olduğu sonucuna varılmıştır. Hemşirelerin kan basıncı ölçüm bilgilerini tamamlayıcı nitelikte periyodik hizmet içi eğitimler yapılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Hemşire, kan basıncı, hipertansiyon


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Export to
Export to
Related Records
 Articles by Tahir Kemal ŞAHİN*
Articles by Lütfi Saltuk DEMİR
Articles by İbrahim KORUK
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 9283
Downloaded: 1055
Cited: 0


How to Cite this Article
Pubmed Style

SAHIN TK, DEMIR LS, KORUK I. [EVALUATION OF THE BLOOD PRESSURE MEASURING KNOWLEDGE OF THE NURSES WHO ARE WORKING IN A MEDICAL FACULTY HOSPITAL]. TAF Prev Med Bull. 2006; 5(1): 8-18. Turkish.


Web Style

SAHIN TK, DEMIR LS, KORUK I. [EVALUATION OF THE BLOOD PRESSURE MEASURING KNOWLEDGE OF THE NURSES WHO ARE WORKING IN A MEDICAL FACULTY HOSPITAL]. http://www.tafmed.org/?mno=116 [Access: February 22, 2018]. Turkish.


AMA (American Medical Association) Style

SAHIN TK, DEMIR LS, KORUK I. [EVALUATION OF THE BLOOD PRESSURE MEASURING KNOWLEDGE OF THE NURSES WHO ARE WORKING IN A MEDICAL FACULTY HOSPITAL]. TAF Prev Med Bull. 2006; 5(1): 8-18. Turkish.Vancouver/ICMJE Style

SAHIN TK, DEMIR LS, KORUK I. [EVALUATION OF THE BLOOD PRESSURE MEASURING KNOWLEDGE OF THE NURSES WHO ARE WORKING IN A MEDICAL FACULTY HOSPITAL]. TAF Prev Med Bull. (2006), [cited February 22, 2018]; 5(1): 8-18. Turkish.Harvard Style

SAHIN, T. K., DEMIR, L. S. & KORUK, I. . (2006) [EVALUATION OF THE BLOOD PRESSURE MEASURING KNOWLEDGE OF THE NURSES WHO ARE WORKING IN A MEDICAL FACULTY HOSPITAL]. TAF Prev Med Bull, 5 (1), 8-18. Turkish.Turabian Style

SAHIN, Tahir Kemal, Lutfi Saltuk DEMIR, and Ibrahim KORUK. 2006. [EVALUATION OF THE BLOOD PRESSURE MEASURING KNOWLEDGE OF THE NURSES WHO ARE WORKING IN A MEDICAL FACULTY HOSPITAL]. TAF Preventive Medicine Bulletin, 5 (1), 8-18. Turkish.Chicago Style

SAHIN, Tahir Kemal, Lutfi Saltuk DEMIR, and Ibrahim KORUK. "[EVALUATION OF THE BLOOD PRESSURE MEASURING KNOWLEDGE OF THE NURSES WHO ARE WORKING IN A MEDICAL FACULTY HOSPITAL]." TAF Preventive Medicine Bulletin 5 (2006), 8-18. Turkish.MLA (The Modern Language Association) Style

SAHIN, Tahir Kemal, Lutfi Saltuk DEMIR, and Ibrahim KORUK. "[EVALUATION OF THE BLOOD PRESSURE MEASURING KNOWLEDGE OF THE NURSES WHO ARE WORKING IN A MEDICAL FACULTY HOSPITAL]." TAF Preventive Medicine Bulletin 5.1 (2006), 8-18. Print.Turkish.APA (American Psychological Association) Style

SAHIN, T. K., DEMIR, L. S. & KORUK, I. . (2006) [EVALUATION OF THE BLOOD PRESSURE MEASURING KNOWLEDGE OF THE NURSES WHO ARE WORKING IN A MEDICAL FACULTY HOSPITAL]. TAF Preventive Medicine Bulletin, 5 (1), 8-18. Turkish.AUTHOR LOGIN

REVIEWER LOGIN

Indexed In

EBSCOhost
ScopeMed
TÜBİTAK Turkish Medical Index
AkademikDizin
IndexScholar
Scopus
CAB Abstracts
Global Health Database
DOAJ
IndexCopernicus
Turk Medline (Pleksus)
Google Scholar
The articles in TAF Preventive Medicine Bulletin are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.