Service by

Home Journal Issues Guide for Authors Editorial Board About Journal Aims & Scope


Original Research Open Access


EVALUATION OF THE ACCEPTABILITY OF BREAD BAKERIES BY THE REGULATIONS OF MINISTRY OF HEALTH

Fatih Muhammed ÖNSÜZ*, Şule DOKUR, Ahmet TOPUZOĞLU.

Abstract
Bread is an essential food in human nutrion in Turkey. It contains groups of vitamin B, proteins and minerals. It is also a good source of energy. In our country there are a lot of deficiencies about production of bread in hygienic conditions. All the controls and punishments are inadequate of putting in order of this subject. The aim of this descriptive study is, to determine the acceptability of bakeries by the regulation of Ministry of Health (MoH) in Umraniye and to describe the problems. This study conducted by controlling of 136 bakeries of Umraniye in Istanbul at 16-25 February 2004. The Control Form of Food Production Centers of MoH is used. 92 (67.6%) of 136 bakeries are worked by the licence and 44 (32.4%) are worked by unlicenced. 6.5% (7 bakeries) of licenced bakeries are found acceptible for MoH regulations. Half of the licenced bakeries (50%, 46 bakeries) have to stopped their working end of the audit process . In consequence of this study bakeries which are worked by unlicenced are determined in Umraniye. Most of them are worked in unaccepted conditions according to the MoH?s regulation rules.

Key words: Bakery, control, regulations, hygiene, food hygieneEKMEK FIRINLARININ YÖNETMELİKLERE UYGUNLUĞUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

Özet
Ekmek Türkiye?de insan beslenmesindeki başlıca gıda maddesidir. Vitamin B, proteinler ve mineraller içerir. Ayrıca ekmek iyi bir enerji kaynağıdır. Ülkemizde ekmeğin hijyenik koşullarda üretimi konusunda birçok eksiklik bulunmaktadır. Yapılan tüm denetimler ve uygulanan cezalar durumun düzeltilmesi konusunda yetersiz kalmaktadır. Tanımlayıcı tipteki bu araştırmanın amacı, Ümraniye bölgesindeki fırınların yönetmelik hükümlerine uygun olup olmadığını belirlemek ve sorunları tanımlamaktır. Araştırma İstanbul İli Ümraniye İlçesinde bulunan 136 fırının 16-25 Şubat 2004 tarihleri arasında denetlenmesi ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada Sağlık Bakanlığı?nın Gıda Üretim Yerlerine Ait Denetim Formu kullanılmıştır. Araştırma sonucunda 136 fırından 92?sinin (%67.6) ruhsatlı, 44?ünün (%32.4) ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği tespit edilmiştir. Ruhsatı olan fırınların %6.5?i (7 fırın) denetim sonuçlarına göre sorunsuz olarak bulunmuştur. Faaliyeti durdurulması gereken fırın sayısı ruhsatlı fırınların yarısını (%50,46) oluşturmaktaydı. Araştırma sonucunda Ümraniye?de ruhsatsız olarak çalışan fırınlar saptanmıştır. Fırınların çoğunun yönetmeliklere uygun olmayan şartlarda üretim yaptıkları tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Fırın, denetim, yönetmelik, hijyen, gıda hijyeni


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Export to
Export to
Related Records
 Articles by Fatih Muhammed ÖNSÜZ*
Articles by Şule DOKUR
Articles by Ahmet TOPUZOĞLU
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 14405
Downloaded: 1161
Cited: 0


How to Cite this Article
Pubmed Style

ONSUZ FM, DOKUR S, TOPUZOGLU A. [EVALUATION OF THE ACCEPTABILITY OF BREAD BAKERIES BY THE REGULATIONS OF MINISTRY OF HEALTH]. TAF Prev Med Bull. 2005; 4(6): 303-312. Turkish.


Web Style

ONSUZ FM, DOKUR S, TOPUZOGLU A. [EVALUATION OF THE ACCEPTABILITY OF BREAD BAKERIES BY THE REGULATIONS OF MINISTRY OF HEALTH]. http://www.tafmed.org/?mno=100 [Access: February 22, 2018]. Turkish.


AMA (American Medical Association) Style

ONSUZ FM, DOKUR S, TOPUZOGLU A. [EVALUATION OF THE ACCEPTABILITY OF BREAD BAKERIES BY THE REGULATIONS OF MINISTRY OF HEALTH]. TAF Prev Med Bull. 2005; 4(6): 303-312. Turkish.Vancouver/ICMJE Style

ONSUZ FM, DOKUR S, TOPUZOGLU A. [EVALUATION OF THE ACCEPTABILITY OF BREAD BAKERIES BY THE REGULATIONS OF MINISTRY OF HEALTH]. TAF Prev Med Bull. (2005), [cited February 22, 2018]; 4(6): 303-312. Turkish.Harvard Style

ONSUZ, F. M., DOKUR, S. . & TOPUZOGLU, A. . (2005) [EVALUATION OF THE ACCEPTABILITY OF BREAD BAKERIES BY THE REGULATIONS OF MINISTRY OF HEALTH]. TAF Prev Med Bull, 4 (6), 303-312. Turkish.Turabian Style

ONSUZ, Fatih Muhammed, Sule DOKUR, and Ahmet TOPUZOGLU. 2005. [EVALUATION OF THE ACCEPTABILITY OF BREAD BAKERIES BY THE REGULATIONS OF MINISTRY OF HEALTH]. TAF Preventive Medicine Bulletin, 4 (6), 303-312. Turkish.Chicago Style

ONSUZ, Fatih Muhammed, Sule DOKUR, and Ahmet TOPUZOGLU. "[EVALUATION OF THE ACCEPTABILITY OF BREAD BAKERIES BY THE REGULATIONS OF MINISTRY OF HEALTH]." TAF Preventive Medicine Bulletin 4 (2005), 303-312. Turkish.MLA (The Modern Language Association) Style

ONSUZ, Fatih Muhammed, Sule DOKUR, and Ahmet TOPUZOGLU. "[EVALUATION OF THE ACCEPTABILITY OF BREAD BAKERIES BY THE REGULATIONS OF MINISTRY OF HEALTH]." TAF Preventive Medicine Bulletin 4.6 (2005), 303-312. Print.Turkish.APA (American Psychological Association) Style

ONSUZ, F. M., DOKUR, S. . & TOPUZOGLU, A. . (2005) [EVALUATION OF THE ACCEPTABILITY OF BREAD BAKERIES BY THE REGULATIONS OF MINISTRY OF HEALTH]. TAF Preventive Medicine Bulletin, 4 (6), 303-312. Turkish.AUTHOR LOGIN

REVIEWER LOGIN

Indexed In

EBSCOhost
ScopeMed
TÜBİTAK Turkish Medical Index
AkademikDizin
IndexScholar
Scopus
CAB Abstracts
Global Health Database
DOAJ
IndexCopernicus
Turk Medline (Pleksus)
Google Scholar
The articles in TAF Preventive Medicine Bulletin are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.